Daugiau slaugos paslaugų namuose

Kauno rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė skaičiavo, kad Kauno rajone, be LSMU Kauno ligoninės Slaugos klinikos, stacionarias slaugos paslaugas teikia ir VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras, kuriame šiuo metu 70 vietų.

Kauno rajono gyventojams vis labiau prieinamos ambulatorinės slaugos ir socialinės paslaugos namuose. Pavyzdžiui, didėjant prašymų dėl dienos socialinės globos paslaugos skyrimo (gavimo) senyvo (suaugusio) amžiaus asmenims namuose poreikiui, nuo 2022 m. Kauno rajono gyventojams paslaugas pradeda teikti ir Samariečių daugiafunkcis centras. Iki šiol jas teikė kelios nevyriausybinės organizacijos ir SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras.

„Tai kompleksinės paslaugos, siekiant sudaryti palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi bendruomenėje, savo namuose, užtikrinti tinkamą slaugos ir socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, o šeimos nariams – išsaugoti darbą ir palengvinti ligonio priežiūrą. Paslaugos gavėjai: vaikai, turintys sunkią negalią; suaugę asmenys, turintys sunkią negalią; senyvo amžiaus asmenys, turintys negalią“, – kalbėjo M.Venslovienė.

Anot jos, džiugu, kad žmonės drąsiau kreipiasi pagalbos, dažniau nusprendžia pasinaudoti galimybe su pagalba derinti darbą ir įsipareigojimus šeimai. „Ilgėja dienos socialinės globos asmens namuose teikiamų paslaugų trukmė. Anksčiau būdavo vidutiniškai – 4,5 val., dabar didelė dalis prašo 6–10 val.“, – palygino vedėja.

– Kauno rajone steigiasi vis daugiau globos įstaigų, skirtų senyvo amžiaus arba neįgaliems asmenims. Kiek šiuo metu yra vietų globos namuose? – pasiteiravome M.Venslovienės.

– Globos įstaigų Kauno rajone yra 13, juose yra apie 500 vietų, jas taip pat dalijamės su kitų savivaldybių gyventojais, nes asmuo gali pats išsirinkti įstaigą, kurioje nori gauti socialinės globos paslaugas. Kauno rajono gyventojai gali rinktis ir kitose savivaldybėse esančias slaugos ir globos įstaigas.

– Koks yra socialinės globos ir slaugos poreikis?

– Šiuo metu Vilkijos PSPC turi laisvų vietų, tačiau dėl slaugos lovų užimtumo jaučiamas sezoniškumas ir žiemą būna užimta. Yra svarstomi slaugos paslaugų teikimo reikalavimų pakeitimai, todėl gali būti, kad išsiplės pacientų, kurie galės gauti paslaugas, ratas. Globos namuose Kauno rajone vietos užpildytos, perkamos paslaugos ir iš kitų globos įstaigų, esančių kitose savivaldybėse.

– Kaip manote, kokia bendruomenės įsitraukimo, iniciatyvų abipusė nauda?

– Slaugos įstaigų pacientams naudinga kažkuo užsiimti, tai padeda išlaikyti protinius gebėjimus, padeda socializuotis. Vaikams naudinga pamatyti ir sergančius, ir senus žmones, tikėtina, kad mokyklose inicijuojama diskusija apie tai, kam skirti jų piešiniai, ir kalbama apie ligas, senatvę, reikalingą pagalbą ir pan. Didinama tolerancija ir supratimas apie neįgalius žmones. Socialinių akcijų metu savanoriai susipažįsta su tiksline grupe, jų poreikiais, vaikai mokosi empatijos, įsiklausymo ir supratimo. Tai stiprina bendruomeniškumo jausmą, atsakomybę.

– Kokios numatomos ir šiuo metu baigiamos įgyvendinti naujovės, susijusios su slauga, socialine globa Kauno rajone?

– Numatyta sveikatos reforma, kurios metu Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) siekia sumažinti stacionarinių paslaugų skaičių ir plėsti paslaugų namuose teikimą. Keliose seniūnijose jau steigiami grupinio gyvenimo namai, taip pat turi atsirasti ir socialinių dirbtuvių asmenims, turintiems intelekto negalią.

– Kokia būtų ilgalaikė slaugos, socialinės globos Kauno rajone vizija, planai, perspektyvos?

– Slaugos paslaugų namuose plėtra ir tinkamas jų teikimas. Nemaža dalis stacionarines paslaugas gaunančių žmonių galėtų gyventi savo namuose, o jų sveikata pasirūpintų atvykstantys specialistai. Teikiamos stacionarinės slaugos paslaugos pacientams, kuriems jos yra tikrai būtinos. Į slaugos įstaigas nepatektų žmonės, kuriems reikalinga tik socialinė globa. Išplėtota pavėžėjimo paslauga, kuri leistų lengviau pasiekti gydymo įstaigas. Socialinių paslaugų namuose plėtra ir tinkamas jų teikimas. Numatyta pasitelkti licencijuotas (akredituotas) įstaigas, kurios galėtų teikti ir užtikrinti socialines paslaugas namuose, kad būtų galimybė asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi ir gauti paslaugas savo namuose, o tik esant sunkiai negaliai būtų guldomi į globos įstaigą, slaugantiems artimąjį (atostogų, komandiruočių ar ligos atveju) – gauti atokvėpio paslaugas tiek asmens namuose, tiek globos įstaigoje. Plečiant ambulatorinių sveikatos paslaugų teikimo namuose galimybes ir jas derinant su socialinėmis paslaugomis, ypač su laikinojo atokvėpio paslauga, daugiau asmenų galės ilgiau likti gyventi savo namuose.

Teksto autorius: Jurgita Šakienė, „Kauno diena“

Šio straipsnio publikuoti be „Kauno dienos“ leidimo negalima

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos