Kviečia deleguoti atstovus į Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą

Artimiausiame Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdyje numatoma patvirtinti savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybą. Tad kviečiame Kauno rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas deleguoti savo atstovus į Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą.

Taryba bus sudaroma iš 14 narių: 7 nariai iš savivaldybės administracijos ir tiek pat deleguos  nevyriausybinės organizacijos (bendruomenes vienijančios, sportinę veiklą vykdančios, jaunimo, socialines paslaugas teikiančios, gamtosaugos srityje dirbančios ir neįgaliųjų organizacijos).

Pasiūlymus raštu su deleguoto asmens vardu, pavarde, el.p., tel. nr. ir pridėtomis NVO įstatų kopijomis prašome teikti iki 202 m. lapkričio 11 d. el. paštu zaneta.danauskiene@krs.lt

Pagal NVO tarybos nuostatus, jeigu pasiūlytų NVO atstovų bus daugiau nei jiems skirtų vietų taryboje (septynios), NVO deleguoti atstovai bus išrenkami administracijos direktoriaus sukviestame susirinkime.

Kauno rajono savivaldybės NVO tarybos tikslas – skatinti savivaldybės NVO veiklą ir plėtrą, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir NVO.

Taryba atlieka šias funkcijos:

  1. Teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su savivaldybės NVO palankios aplinkos kūrimu, nustatymu ir aktualių klausimų sprendimu;
  2. Analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos Savivaldybės NVO padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;
  3. Analizuoja savivaldybės NVO problemas ir poreikius;
  4. Siūlo savivaldybės NVO veiklos skatinimo būdus;
  5. Teikia Kauno rajono savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su savivaldybės NVO;
  6. Teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl savivaldybės NVO finansavimo galimybių;
  7. Organizuoja pasitarimus, inicijuoja mokymus savivaldybės institucijoms ir savivaldybės NVO aktualiais klausimais;
  8. Skleidžia informaciją, žinias ir patirtį apie NVO, jų iniciatyvas ir veiklą.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: