Folkloro ansamblis „Piliarožė“ žydi 25-ius metus

Tradicines dainas, šokius ir tradiciniais instrumentais atliekamą lietuvių liaudies muziką puoselėjantis Kauno rajono Raudondvario kultūros centro folkloro ansamblis „Piliarožė“ švenčia 25 metų gyvavimo jubiliejų.

Į ansamblio gimtadienio šventę susirinko pilna salė buvusių kolektyvo narių, gausus būrys draugų, artimųjų ir gerbėjų.

Prieš prasidedant šventinei programai, kolektyvas prisiminė ansamblio įkūrėją ir pirmąją vadovę – šviesios atminties, Lietuvos kultūrologę, folkloristę Vilmą Čiplytę. Daug padėkos žodžių buvo skirta ilgamečiam ansamblio vadovui, Algirdui Svidinskui, kitiems vadovams, buvusiems ansambliečiams.

Dabar kolektyvui vadovauja Vilius Marma, kuris, anot ansamblio narių, įnešė jaunatviškumo, suteikė pasitikėjimo savimi jausmą bei skatina ansambliečius atrasti naujus talentus.

Kolektyvą su garbingu jubiliejumi atvyko pasveikinti Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

„Jūsų kolektyvas yra kultūros pamatas, nes jūs puoselėjate lietuvių liaudies tradicines dainas, šokius, tautinį kostiumą ir instrumentus. Ačiū jums už paveldą, kurį nešate į kiekvieną miestelį, meilę lietuviškai dainai ir šokiui, bendrystės jausmą. Galiu drąsiai teigti, kad jeigu norite pamatyti Lietuvą, pažiūrėkite į „Piliarožės“ kolektyvą, kuris atspindi visas mūsų puoselėjamas tradicijas“, – sakė savivaldybės vadovas.

Už etnokultūros gyvosios  tradicijos sklaidą, senųjų tradicijų puoselėjimą ir naujų kūrimą, nuoširdų darbą su mėgėjų meno kolektyvu „Piliarožė“ meras pasveikino ir plaketę įteikė ansamblio „Piliarožė“ meno vadovui Viliui Marmai.

Folklorinio ansamblio „Piliarožė“ 25-ių metų kūrybinės veiklos proga už ilgametę veiklą mėgėjų meno kolektyve ir svarų asmeninį indėlį puoselėjant etnokultūrines tradicijas pasveikinti ilgamečiai kolektyvo nariai. Nuo pat ansamblio įsikūrimo pradžios jame dainuoja Dangira Gibiežaitė. 19 metų kartu su ansambliu Ilona Galvydytė, 17 metų – Lina Čekanauskienė, 14 –Valentinas Bulotas.

Ansamblį šiuo metu sudaro 22 žmonių: dauguma narių yra iš Raudondvario arba aplinkinių miestelių.

25 metus ansamblyje dainuojanti ir šokanti D. Gibiežaitė pasakojo, kad kolektyvas per tiek metų labai išaugo ir pasikeitė. „Per pirmą repeticiją labai bijojau ir netgi galvojau, kur aš čia papuoliau. Tačiau gerų vadovų ir puikių kolektyvo narių dėka „Piliarožė“ šiandien yra tokia, kokią visi matote“, – tvirtino Dangira.

Su gražiu jubiliejumi ansamblį pasveikino Seimo narys Viktoras Pranckietis, Raudondvario seniūnė Daiva Bulotienė, Raudondvario kultūros centro vadovė Jolanta Zizienė

Ne vieną teminę programą paruošusi „Piliarožė“ aktyviai dalyvauja ne tik vietos bendruomenės ir Kauno rajono kultūriniame gyvenime. Ansamblis koncertuoja visoje šalyje, yra dalyvavęs trijose Dainų šventėse, tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Skamba, skamba kankliai“, „Atataria lamzdžiai“, „Žalias ąžuolėlis“, „Iš tėvonijos versmių“.

Koncertuose ir šventėse „Piliarožė“ puošiasi ne tik lietuvių tautiniais kostiumais, bet ir archeologiniais kostiumais.

Ansamblio repertuarą sudaro senosios tradicinės dainos, instrumentinė muzika, šokiai. Atlieka seniausius tradicinės instrumentinės muzikos kūrinius, gieda ir groja sutartines.

„Piliarožė“ instrumentinę muziką atlieka senaisiais tradiciniais instrumentais – kanklėmis, ratukinę ryla, manikarka, lumzdeliu, dambreliu, skudučiais, daudytėmis, ragais, kiaule, ir naujesniais tradiciniais instrumentais – smuiku, armonika, dūdmaišiu, cimbolais, basedla, būgnu.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos