Gamtinio karkaso dalies rengimo principai Kauno rajono bendrajame plane

Siekiant stiprinti gamtinį karkasą ir nustatyti tikslingas tvarkymo kryptis ir priemones, bendrojo plano rengėjų komanda parengė ir pristatė pagrindinius rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio principus. Gamtinio karkaso dalį rengianti Vida Bujauskienė akcentavo, jog viena iš bendrojo plano siekiamybių yra pagerinti numatytas teritorijas ekologiniame bei teritoriniame lygmenyse.

Pasak ekspertės, kraštovaizdis bus suskirstytas zonomis, kuriose apibrėžiama aiški veikla, taip pat bus papildomai sukurtos naujos rekreacinio naudojimo zonos. Bendrojo plano rengėjai šiuos sprendinius pristatys kaip rekomenduojamas, dėl jų įgyvendinimo sprendimą priims Kauno rajono savivaldybė.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: