Lietuvos Respublikos 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatai

Parengėme skaitmeninį leidinį „Lietuvos Respublikos 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatai“. Leidinyje pateikiama pagrindinė statistinė informacija apie gyventojų skaičių ir sudėtį, gyventojų mobilumą, švietimą, apie namų ūkius ir šeimas, būstus. Skaitytojų patogumui, greta leidinio lentelių ar diagramų pateikiamos nuorodos į Rodiklių duomenų bazę, kur rasite atitinkamos temos statistinius rodiklius.

Lietuvos statistikos departamentas 2021 m. atliko gyventojų ir būstų surašymą.

Visuotinis gyventojų ir būstų surašymas atliekamas kas dešimt metų. Surašymo atskaitos taškas – 2021 m. sausio 1 d. Surašymas užfiksavo išsamų vaizdą apie nuolatinius gyventojus, namų ūkius ir būstus COVID-19 pandemijos įkarštyje, karantino metu.

2021 m. gyventojų ir būstų surašymas – naujas etapas surašymų istorijoje, nes tai pirmasis skaitmenizuotas visuotinis surašymas, kuriam atlikti pakako vos keleto darbuotojų komandos, 2011 m. surašymą atliko apie 7 tūkst. darbuotojų. 2021 m. visuotinis gyventojų ir būstų surašymas kainavo apie 1,36 mln. EUR – beveik 6 kartus mažiau nei 2011 m. surašymas.

Šį kartą surašymas atliktas administracinių šaltinių pagrindu, naudojant 19 pagrindinių valstybės registrų ir informacinių sistemų. Siekiant efektyvaus valstybės lėšų naudojimo, buvo atsisakyta įprasto būdo, kai gyventojai pateikia duomenis apie save, atsakydami į surašymo lape pateiktus klausimus. Surašinėtojai jau nebelankė gyventojų.

Kadangi informacijos apie gyventojų išpažįstamą tikėjimą, tautybę ir gimtąją kalbą nėra valstybės registruose, papildomai buvo atliktas Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinis tyrimas. Iš viso apklausta 171 tūkst. gyventojų. Tyrimo duomenys buvo sujungti su surašymo rezultatais.

Remiantis Jungtinių Tautų Organizacijos rekomendacijomis ir 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų, visose Europos Sąjungos valstybėse narėse gyventojų ir būstų surašymai atliekami tais pačiais metais, kas dešimtmetį. 2021 m. gyventojų ir būstų surašymus atliko visos ES valstybės narės.

Kviečiame susipažinti su vizualizuota statistine informacija apie Lietuvos gyventojus.

Lietuvos statistikos departamento informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos