In memoriam Jonas Mačiulis (1959 10 01–2021 03 11)

ŽMOGUS, AUGINĘS MEDŽIUS IR ASMENYBES

Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, nustojo plakti Kauno rajono tarybos nario, Karmėlavos girininkijos girininko ir vietos bendruomenės lyderio Jono Mačiulio širdis.

Šis žmogus pasiaukojamai tarnavo Lietuvai, Kauno rajonui ir jo žmonėms. Tikėjo laisvės idealais ir juos nuoširdžiai gynė.

Jonas Mačiulis gimė 1959 m. spalio 1 dieną Raseinių rajone, Užkalnupio kaime. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje studijavo miškininkystę, vėliau žinias gilino Lietuvos žemės ūkio akademijoje.

Susituokęs su žmona Maryte, nuo 1982 m. įleido šaknis Karmėlavoje. Čia gimė dukra Jūratė ir sūnus Jonas, dabar žinomas krepšininkas.

Dar visai neseniai džiaugėmės, kad Mačiulių šeimą papildė jau ketvirtas anūkas – Pijus, o šiandien netekome Jono.

Jonas Mačiulis buvo nepaprastai aukštos vidinės kultūros žmogus. Tapęs Tarybos nariu jis buvo tikras savo bendruomenės atstovas, nepraleidęs nė vieno posėdžio, neatstūmęs nė vieno žmogaus. Visada išklausantis ir skubantis ištiesti tvirtą ranką.

Sodinti medelius, vežti labdarą nepasiturinčių šeimų vaikams, organizuoti bendruomenės renginius jam buvo didžiausias malonumas.

Šalia Jono Mačiulio visi pasitempdavo, ne vienas jaunesnės kartos miškininkas jį vadino Mokytoju. Karmėlavos bendruomenėje, seniūnaičių sueigose, savivaldybės Taryboje, Lietuvos miškininkų sąjungoje – visur Jonas buvo moralinis autoritetas.

Tai, kad Jonas Mačiulis - išskirtinė asmenybė, patvirtina ir LR Seimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“, skiriamas žmonėms už filantropinę veiklą, pilietiškumą ir savanorystę.

Jonas Mačiulis ne kartą pabrėždavo, kad jam didžiausia laimė – būti kartu su žmonėmis ir matyti, kaip keičiasi jų gyvenimas. Tuos pokyčius jis suprato kaip savęs atidavimą kitiems. Gaila tik, kad dažnai netausojo savęs.

Šiandien lenkiuosi savo bičiuliui, dėkodamas už pasodintus parkus, sąžiningą darbą kraštui ir neįkainojamas žmoniškumo pamokas.

Dėl skaudžios netekties reiškiu nuoširdžią užuojautą velionio šeimai, artimiesiems ir visai Kauno rajono bendruomenei.

Valerijus Makūnas, Kauno rajono meras

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: