DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJAI KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA NUTIESTI PENKIUOSE REGIONUOSE (KAUNO M. IR KAUNO R.SAV., JONAVOS R. SAV., KĖDAINIŲ R. SAV., PANEVĖŽIO R. SAV., PASVALIO R. SAV.) PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS

Informuojame, kad pradedamas rengti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio
standarto geležinkelio linijai Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti penkiuose
regionuose (Kauno m. ir Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav.,
Pasvalio r. sav.) projektas (toliau – ŽPVP projektas).
Projektą įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, juridinio
asmens kodas 188620589, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. +370 5 239 3848,
faks. +370 5 212 4335, el. paštas sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ juridinio asmens kodas 110053842, Mindaugo g. 12, LT-03603
Vilnius, atsakingas asmuo Danutė Baltrimavičienė, tel. Nr. +370 5 269 3947,
mob. Nr. +370 618 88982, el. paštas d.baltrimaviciene@litrail.lt, Kristina Račkauskaitė,
tel. +370 5 269 2235, mob. tel. +370 616 38252, el. paštas: k.rackauskaite@litrail.lt,
faks. +370 5 269 3491, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.
Projekto rengėja – UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 110053842, I. Kanto g. 25,
LT-44296 Kaunas, interneto svetainės adresas www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo Žemėtvarkos
darbų sektoriaus Žemėtvarkos inžinierė Ieva Petruškevičiūtė, tel. +370 682 50644, faks.
+370 37 205 227, el. paštas ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt.
1. Dėl atliekamų kadastrinių matavimų
Pagal parengto Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių
siena specialiojo plano sprendinius, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų registre (adresas internete www.tpdr.lt), specialiojo plano dokumento registracijos
numeris T00079723 (toliau – Specialusis planas), žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto
metu reikalinga nustatyti žemės sklypų ribas ir atlikti dalijamų (į visuomenės poreikiams paimamą
ir savininkui liekančią žemės sklypo dalis) žemės sklypų kadastrinius matavimus.
Žemės sklypo kadastrinius matavimus atlieka UAB „Kelprojektas“, atsakingas asmuo
Žemėtvarkos sektoriaus darbų vadovas Vytautas Sakalauskas, tel. 8 37 205 229, mob. tel. +370 687
15534, el. paštas vytautas.sakalauskas@kelprojektas.lt.
Apie žemės sklypų kadastrinių matavimų datą ir laiką visi savininkai ir (ar) naudotojai bei
gretimų sklypų savininkai ir (ar) kiti naudotojai bus informuojami individualiai (registruotais
laiškais).
2. Dėl atliekamo turto vertinimo
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant
ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypui, kuris
visas arba jo dalis paimama visuomenės poreikiams, ŽPVP projekto rengimo metu, bus parengta
turto vertinimo ataskaita.
Atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus ir nustačius tikslų paimamos žemės sklypo
dalies plotą, Projekto rengėja UAB „Kelprojektas“, atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų
sektoriaus Žemėtvarkos inžinierė Ieva Petruškevičiūtė, tel. +370 682 50644, faks. +370 37 205 227,
el. paštas ieva.petruskeviciute@kelprojektas.lt, kiekvieną žemės sklypo savininką ir (ar) naudotoją
papildomai informuos apie apžiūrimo turto laiką ir datą.
Turto vertinimo darbus planuojama vykdyti 2017 m. spalio mėn. – 2018 m. kovo mėn.
Primename, jog paimant žemės sklypą (ar jo dalį) visuomenės poreikiams savininkui
atlyginama ne tik už žemę, bet ir paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių želdinių,

medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė bei visi
kiti faktiniai savininko ar kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau
pastatytų statinių, įrenginių paėmimo visuomenės poreikiams. Todėl prašome iš anksto pasiruošti
dėl nuostolių, susijusių su žemės paėmimu visuomenės poreikiams (jei tokie yra) aprašymą bei juos
įrodančius dokumentus ir nuomos sutartį, jei sklypas išnuomotas, o sutartis įregistruota VĮ
„Registrų centras“.
3. Dėl nustatomos geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos
Specialiojo plano sprendiniuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.
gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“,
nustatyta planuojamo geležinkelio apsaugos zona. Vadovaujantis Kadastro nuostatų 54 2 punktu,
žemės sklypams, patenkantiems į projekto teritoriją, geležinkelio apsaugos zona bus nustatoma
(apskaičiuojama ir įrašoma), rengiant žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas.
Už specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (geležinkelio apsaugos zonos) nustatymo
darbus besiribojantiems (su žemės sklypais, kurių dalį ar visą sklypą numatoma paimti visuomenės
poreikiams) žemės sklypams, kurie pagal patvirtinto specialiojo plano sprendinius patenka į
nustatytą apsaugos zoną, atsakinga UAB „Kelprojektas“ Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto
dalies vadovė Daiva Sinkevičiūtė, tel. +370 37 228 109, mob. tel. +370 614 23301, el. paštas
daiva.sinkeviciute@kelprojektas.lt.
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymo darbus planuojama vykdyti 2018 m.
sausio mėn. – 2018 m. rugsėjo mėn.
4. Dėl rengiamo žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto viešumo
Informaciją apie tai, nuo kada ir kur bus galima viešai susipažinti su rengiamu žemės
paėmimo visuomenės poreikiams projektu, ir (arba) kitą informaciją pateiksime Jums papildomai.
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto viešinimas numatomas 2018 m. balandžio
mėn. – 2018 m. birželio mėn.
5. Dėl organizuojamo informacinio susirinkimo su žemės savininkais, naudotojais ir
kitais suinteresuotais asmenimis
Informaciniai susirinkimai su žemės sklypų savininkais, naudotojais ir kitais suinteresuotais
asmenimis vyks:
- Jonavos r. sav. administracijos patalpose, adresu Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava,
2017 m. lapkričio 21 d. 18 00 val., didžiojoje salėje;
- Kėdainių r. sav. administracijos patalpose, adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288
Kėdainiai, 2017 m. lapkričio 23 d. 18 00 val., salėje;
- Panevėžio r. sav. administracijos patalpose, adresu Vasario 16-osios g. 27, LT-35185
Panevėžys, 2017 m. lapkričio 22 d. 18 00 val., salėje;
- Pasvalio r. sav. administracijos patalpose, adresu Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143
Pasvalys, 2017 m. lapkričio 14 d. 17 30 val., salėje.
6. Dėl informacijos apie projektą teikimo
Visa informacija apie projektą teikiama tinklalapiuose www.rail-baltica.lt ir
www.kelprojektas.lt, siunčiamais pranešimais bei aukščiau nurodytais kontaktais.
Kartu su šiuo pranešimu teikiamas preliminarus projekto veiklų ir procedūrų planas bei
atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus.


ŽPVP projekto rengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu 2017 m. lapkričio mėn. – 2018 m.
balandžio mėn. informaciją teiks informaciniai biurai:Neveronių laisvalaikio salėje,
adresu Kertupio g. 18,
Neveronys, Kauno r. sav.

Pagal poreikį, susitarus atskirai

nuo 9 00 iki 14 00 val.

Jonavos r. sav. administracijos
patalpose, adresu Žeimių
g. 13, Jonava

Pirmas mėnesio ketvirtadienis

Kėdainių r. sav.
administracijos patalpose,
adresu J. Basanavičiaus g. 36,
Kėdainiai

Antras mėnesio ketvirtadienis

Panevėžio r. sav.
administracijos patalpose,
adresu Vasario 16-osios g. 27,
Panevėžys

Trečias mėnesio ketvirtadienis

Pasvalio r. sav.
administracijos patalpose,
adresu Vytauto Didžiojo a. 1,
Pasvalys

Ketvirtas mėnesio ketvirtadienis,
išskyrus 2017-12- 28

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos