Kauno rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje“

Projektas įgyvendinimas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“.

Projekto tikslas – išplėtoti Kauno LEZ infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumaniosios specializacijos srityse.

Bendra projekto vertė – 3 663 689,00 Eur. Projektui skirtas 3 663 689,00 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Įgyvendinant projektą Kauno LEZ teritorijoje planuojama nutiesti keturių juostų (po dvi juostas viena kryptimi su šaligatviais iš abiejų pusių) gatvę ir įrengti inžinerinę infrastruktūrą (vandentiekio, buitinių nuotekų, gatvės lietaus nuotekų kolektoriaus tinklus, gatvių apšvietimo tinklus).

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. balandžio mėn., pabaiga – 2022 m. gegužės mėn.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: