Informacija apie priimtą sprendimą

Informacija apie priimtą sprendimą

dėl mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje (Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav.) leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) užsakovas: Ūkininkas Audriaus Banionis, Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., LT-53180, tel. (8-698) 82 358, el. paštas straunas@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, faksas (8-37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt

PŪV pavadinimas: Mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veikla Audriaus Banionio ūkyje (Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav.).

PŪV vieta: Kauno rajono savivaldybė, Taurakiemio seniūnija, Margininkų kaimas.

Planuojama ūkinė veikla. Planuojama esamų statinių rekonstrukcija, naujų statinių statyba. Bus auginamos paršavedės, paršeliai iki 3 mėnesių amžiaus, penimos kiaulės nuo 3 mėnesių mažiaus, galvijai, avys, vištos dedeklės. Numatytos aplinkos oro taršos ir kvapų mažinimo priemonės: probiotikų naudojimas, skysto kiaulių mėšlo rezervuaro dengimas kieta danga su biofiltru, galvijų skysto mėšlo rezervuaro dengimas plaukiojančia danga , biofiltro įrengimas penimų kiaulių tvarte.

PAV subjektai: Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Kauno rajono savivaldybės administracija - planuojamos ūkinės veiklos galimybei pritaria.

Visuomenė apie planuojamą veiklą informuota: respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ 2017-04-08, Kauno rajono laikraštyje „Kauno rajono diena“ 2017-04-10, Kauno rajono savivaldybės internetiniame puslapyje 2017-04-06, Kauno rajono savivaldybės Taurakiemio seniūnijos skelbimų lentoje ir PAV dokumentų rengėjo UAB „Infraplanas“ internetiniame tinklalapyje www.infraplanas.lt. 2017-04-10. Viešas supažindinimas vyko 2017 m. balandžio 26 d. 18 val. Taurakiemio seniūnijoje (adresu: Centrinė g. 31, Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. ). Į visuomenės pasiūlymus buvo atsižvelgta rengiant PAV ataskaitą.

Atsakingos institucijos sprendimas. Planuojama ūkinė veikla - mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veikla – leistina pagal parengtą PAV ataskaitą ir joje numatytą scenarijų (alternatyvą) F1. Pagrindiniai motyvai: PAV subjektai pritarė ataskaitai ir PŪV, visuomenė buvo tinkamai supažindinta, PŪV įgyvendinimas pagal F1 scenarijų (naudojant poveikį aplinkai mažinančias priemones) nesukels reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Sprendimas dėl mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje galimybių priimtas 2017 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. (28.1)-A4-11934.

Išsamiau susipažinti apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima: atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas dokumentų rengėją - UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt. www.infraplanas.lt.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos