Inovatyvios bibliotekos veidas: pozityvios permainos ir knygų labirintai

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (KRSVB) šūkis, skelbiantis „Daugiau negu biblioteka!“, 2022-aisiais buvo įgyvendintas su kaupu. Viena bendruomeninio kultūrinio gyvenimo ašių tapo du projektai: „Susitikime pokyčiams!“, skirtas suaugusiems lankytojams ir „Knygos labirinte“ – moksleiviams.

Pramogos ir naudos dermė

Lietuvos kultūros tarybos (LKT) finansuojamu, Kauno rajono savivaldybės (KRS) remiamu projektu „Susitikime pokyčiams!“ siekta pagelbėti suaugusiesiems susidoroti su popandeminiais psichologiniais iššūkiais, kuriuos sukėlė griežtas karantinas bei socialinė izoliacija. Vyr. bibliotekininkės Elvyros Matveičikienės parengto ir koordinuoto projekto renginių ciklas, trukęs pusę metų, apėmė įvairialypes veiklas, įgalinančias atkurti bendruomenės narių socialinį gyvenimą ir psichologinę pusiausvyrą. Tai ir susitikimai su psichologais, psichoterapeutais, diskusijos apie jų naujausias knygas, ebru meno terapija, biblioterapijos metodika, gongų muzikos gydomoji galia. Projekto partneriais tapo Kauno rajono pedagoginė psichologinė tarnyba bei Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras. 

Mokėsi įveikti stresą

Aktyvios meninės ir edukacinės veiklos, teigiamai veikiančios asmenybės raidą, skatinančios tobulėti, lavinančios meninius įgūdžius ir plėtojančios kultūrines kompetencijas, vyko bibliotekoje Garliavoje ir jos padalinyje – Vilkijos bibliotekoje. Diskusijų su psichologais bei psichoterapeutais metu, aptariant jų parašytas psichologines knygas, buvo stiprinama projekto dalyvių psichologinė sveikata: analizuojamos įvairios pagalbos sau praktikos, asmeninės patirtys ir ieškoma tinkamiausių streso valdymo formų.

Kita šio projekto veikla – du mėnesius Garliavos ir Vilkijos bibliotekose vykę savaitiniai gongų muzikos terapijos seansai, vedami garso terapijos edukatoriaus Tomo Ivanausko. Be to, bibliotekos interneto svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje buvo paskelbtas išsamus biblioterapinių knygų pristatymas, parengtas E. Matveičikienės.

Kaip streso valdymo bei įveikos priemonė naudota ir vaizduojamojo meno terapija. Fotomenininkė Kristina Meilutė vedė itin populiarias kūrybines edukacijas ebru technika Garliavoje bei Vilkijoje. Edukacijose dalyvavo per 70 žmonių, o geriausių, originaliausių darbų paroda eksponuota bibliotekoje.

Baigiamajame projekto renginyje publika raginta pareflektuoti savo patirtis. „Iš anketų sužinojome, kad daugumai žmonių dalyvavimas projekto paskaitose ir veiklose padėjo atpažinti, spręsti problemas, įveikti iššūkius. Beveik 90 proc. respondentų patvirtino atradę tinkamą bei naudingą pagalbos sau praktiką arba streso valdymo formą, – pasakojo KRSVB direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė. – Ženkli dalis atsakiusiųjų tikino taikysiantys bibliotekos projekto metu įgytą patirtį kasdienybėje. Vieniems respondentams vertingiausia patirtis projekte buvo meninių veiklų metu išlaisvintas kūrybiškumas, kitiems – psichoterapeutų paskaitos, pagelbėjusios įveikti psichologinius iššūkius, dar kiti akcentavo gongų muzikos terapijos naudą“.

Sėkmingai įveikė labirintą

Projektą „Knygos labirinte“, kurį dalinai finansavo LKT ir rėmė KRS, sudarė šeši etapai. Projekto tikslas – rengiant moksleivių kūrybos knygą supažindinti vaikus su knygos leidybos procesu, atskleisti, kiek daug skirtingų, įvairiapusių veiklų jį sudaro. Projektą kūrė ir įgyvendino KRSVB – darbuotojų komanda, vadovaujama vyr. bibliotekininkės Sandros Žydaitienės, dalyvavo 18 bibliotekos padalinių, 19 švietimo įstaigų, į veiklas įsitraukė net puspenkto šimto vaikų.

Iš moksleivių konkursams pateiktų kūrybinių darbų atsirinkus būsimos knygos autorius, surengtos kūrybinės dirbtuvės su žinomais Lietuvos kultūros žmonėmis. Be to, moksleiviai buvo supažindinti su skirtingomis knygos egzistavimo formomis: „Bibliotekos visiems“ problematiką atspindėjo trys edukacijos, kuriose Lietuvos aklųjų biblioteka pristatė Brailio raštą. Naudodamiesi bibliotekos Mažojoje įrašų studijoje turima modernia garso įrašymo technika, vaikai sukūrė audioknygą. Edukacijose apie vaizdo siužetų kūrimą ir montavimą moksleiviai turėjo galimybę prisidėti prie trumpametražio dokumentinio filmo, apžvelgiančio „Knygos labirinte“ veiklas, kūrybos.

Skaitanti ir kurianti bendruomenė

Per baigiamuosius abiejų projektų renginius dalyviai pabrėžė kokybiškų bei inovatyvių veiklų teikiamą pasitenkinimą ir norą dalyvauti būsimuose bibliotekos projektuose. Grįžtamąjį ryšį taip pat liudijo mokyklų ir padalinių bibliotekininkių pagalba organizuojant vaikų keliones į „Knygos labirinte“ kūrybines dirbtuves, aktyvus mokytojų įsitraukimas. Juk bendruomenės atsakas ir iniciatyvumas yra būtina projekto sėkmės grandis, o kartu ženklas, kad įstaigos darbas atitinka žmonių lūkesčius ir patenkina kultūrinius poreikius, kuria prasmę.

I.V. Stančiauskienė teigė neabejojanti, kad biblioteka plėtos inovatyvias veiklas, prisidedančias prie įvairiapusio kultūrinio ugdymo. „Jaučiame žmonių susidomėjimą bibliotekos vykdomomis veiklomis, tęstinumo poreikį. Mūsų užsidegimą sustiprina ir KRS nuolatinis dėmesys kultūros sričiai. Juk be ženklios savivaldybės paramos vargiai galėtume įgyvendinti tokias kokybiškas ir naudą bendruomenei teikiančias projektines veiklas“, – sakė bibliotekos direktorė.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos