Pakaunės ugdymo įstaigos atsiradusias problemas pavertė naujomis galimybėmis

Covid-19 pandemija palietė ir švietimo sritį. Kauno rajono ugdymo įstaigos kilusias problemas sėkmingai pavertė naujomis galimybėmis ir plačiau taiko informacines technologijas. Apie pokyčius kalbamės su Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėju Jonu Petkevičiumi.

Ugdymo procesas –  sklandus

–  Kaip mokykloms sekasi prisitaikyti prie nūdienos iššūkių? Kas daroma, kad ugdymo įstaigos netaptų Covid-19 židiniais?

–  Mokyklos sėkmingai pasiruošė naujiems mokslo metams, ugdymo procesas organizuojamas sklandžiai. Organizuojant ugdymo procesą, laikomasi saugumo reikalavimų, valdomi mokinių srautai. Mokyklose,  siekiant išvengti skirtingų srautų susitikimų, parengti judėjimo krypčių žemėlapiai. Atsižvelgiant į galimybes skirtingoms klasėms priskirti skirtingi įėjimai ir išėjimai. Pamokos vienos klasės mokiniams vyksta tose pačiose patalpose, į jas ateina dalykų mokytojai. Ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas, pašalinių asmenų patekimas į mokyklas. Mokyklos apsirūpinusios visomis reikalingomis higienos ir dezinfekcijos priemonėmis. Patalpos, kuriose vyksta pamokos, vėdinamos ir valomos. Kai leidžia oro sąlygos, stengiamasi kuo daugiau pamokų organizuoti lauke – lauko klasėse ir kitose lauko erdvėse laikantis saugaus atstumo.

Ypatingoms sąlygoms pasirengta

Ar yra visiškai pasirengta galimam nuotoliniam mokymui?

–  Technologijų bazė galimam nuotoliniam mokymui mokyklose yra pakankama. Įgyvendindama ES paramos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerija karantino pradžioje operatyviai nupirko ir perdavė mokykloms kompiuterinės technikos už 176 tūkst. eurų. 2020 m. balandžio mėn. 27 savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms buvo išdalinti 875 planšetiniai kompiuteriai ir 31 nešiojamasis kompiuteris, kad visi mokiniai turėtų prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu. Visiems, kuriems trūko interneto prieigos, savivaldybė nupirko modemus.

Vasarą Švietimo, mokslo ir sporto ministerija savivaldybei skyrė dar 68 nešiojamuosius kompiuterius mokytojams. Kompiuteriai buvo išdalinti 21 bendrojo ugdymo mokyklai. Didesnės mokyklos gavo nuo 4 iki 8 kompiuterių, mažesnės – nuo 2 iki 3.

Mokiniams, kurių šeimos yra socialiai pažeidžiamos ar neturi galimybės vaikų aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, mokyklos, kaip ir pavasarį, sudarytų galimybę karantino laikotarpiu namuose naudotis mokyklos kompiuteriu iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

Kad ugdymo turinį būtų galima lengvai pasiekti elektroniniu būdu, kaip ir praėjusiais mokslo metais, savivaldybė šįmet vėl nupirko Eduka klasės licencijas visiems 1-4 klasių mokiniams. Kasmet besiplečiančia elektronine biblioteka „Vyturys“ visi savivaldybės mokyklų mokiniai ir jų tėvai, mokytojai taip pat gali naudotis nemokamai.

– Ar nuotolinio mokymo procesas pakaunės mokyklose būtų dar sklandesnis nei pavasarį?

–  Galiu patvirtinti: taip. Ir mokytojai, ir mokiniai jau įgudo naudotis nuotolinėmis mokymo platformomis. Dar pavasarį Kultūros, švietimo ir sporto skyrius visoms mokykloms siūlė pereiti prie vienos virtualios aplinkos – Microsoft Office 365, bet tada nebuvo laiko mokytis ir mokyklos naudojo tas aplinkas, kurias mokytojai jau buvo išbandę. Per vasarą beveik visos rajono mokyklos įsidiegė Microsoft Office 365, organizavo ir tęsia mokymus mokytojams.

Kauno rajono švietimo centras jau apie 80 proc. kvalifikacijos tobulinimo programų yra perkėlęs į nuotolinę aplinką. Šiuo metu daugiausia mokymų dar organizuojama mišriu būdu, laikantis visų saugumo reikalavimų. Mokytojai, kaip ir mokiniai, nori tiesioginio bendravimo. Švietimo centro darbuotojai kiekvieną mėnesį parengia mokykloms naujienlaiškį, reguliariai informuoja apie įgyvendinamas veiklas ir pasikeitimus.

Prieš naujus mokslo metus visų mokyklų bendruomenės aptarė ir į Ugdymo planus įsirašė susitarimus dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, jeigu iškiltų būtinybė vėl prie jo pereiti. Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintų Bendrųjų ugdymo planų prieduose yra numatyti pagrindiniai žingsniai bei priemonės, ką ir kaip reikėtų daryti susidarius ypatingoms sąlygoms.

Įvertinus mokyklų pasirengimą įgyvendinti nuotolinį mokymą pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus kriterijus, keturioms rajono mokykloms – Garliavos Juozo Lukšos gimnazijai, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijai, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinei mokyklai ir VDU Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijai – leista mokyti mokinius nuotoliniu būdu, toks mokymas yra įteisintas šių įstaigų nuostatuose. Šlienavos pagrindinė mokykla taip pat yra pateikusi prašymą įvertinti jos pasirengimą nuotoliniam ugdymui ir bus vertinama artimiausiu metu. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija ir VDU Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija šiuo metu įgyvendina mokymą mišriu būdu – po dvi savaites tiesioginiu ir nuotoliniu būdu.

Mokinių skaičius perkopė 10 tūkstančių

–   Ar prognozės, kad šiais metais mokinių skaičius perkops 10 tūkstančių, pasitvirtino? Kuriose pakaunės mokyklose jis augo labiausiai?

–  Bendrojo ugdymo klasių mokinių skaičius tikrai artėja prie dešimties tūkstančių – šiais mokslo metais savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose jų mokosi 9683.  Bendras mokinių skaičius, įskaitant priešmokyklinukus, kurie ugdomi ir lopšeliuose-darželiuose,  šiais mokslo metais yra 10503. Mokinių skaičius daugiausiai  –   137  –    padidėjo Domeikavos gimnazijoje (per dvejus metus  –   279), 110  –    VDU Ugnės Karvelis gimnazijoje,  67  –   Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje ir 46  –   Raudondvario gimnazijoje.

 2020–2021 mokslo metais Kauno rajone mokiniai mokosi 29 bendrojo ugdymo mokyklose: 11 gimnazijų, 6 pagrindinėse mokyklose, 1 progimnazijoje, 2 pradinėse mokyklose, 4 mokyklose-darželiuose, 3 mokyklose-daugiafunkciuose centruose ir 1 sanatorinėje mokykloje.

–    Kuriose mokyklose daugiausia pokyčių?

–   Daugiausia pokyčių –  Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje, tapusioje VšĮ VDU Ugnės Karvelis gimnazija. Rugsėjo 1-ąją gimnazistus pasitiko ne tik atnaujintas pastato vidaus, bet  ir gerokai pakitęs ugdymo procesas.

Didėjant jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų skaičiui Garliavos Jonučių progimnazijoje prieš ketverius metus buvo nuspręsta nebekomplektuoti tose pačiose patalpose veikusios gimnazijos  klasių. Šįmet Garliavos Jonučių gimnazija išlydėjo paskutinę abiturientų laidą ir atlaisvino patalpas beveik 1300 1-8 klasių progimnazijos mokinių.

Daugėja mokinukų jau antrus metus po 2 pirmokų klases komplektuojančioje Kačerginės pradinėje mokykloje. Nuo rugsėjo 1-osios prie mokyklos prijungtas Kačerginės daugiafunkcis centras ir ši įstaiga reorganizuota į Kačerginės mokyklą-daugiafunkcį centrą. Pradėta dvejus metus truksianti 2,4 mln. eurų vertės Šlienavos pagrindinės mokyklos rekonstrukcija. Rengiantis naujiems mokslo metams ugdymo įstaigose atlikti kapitaliniai ir einamojo remonto darbai, nupirkta įvairių ugdymo priemonių ir baldų.

Teksto autorius: Vilma Kasperavičienė, "Kauno diena"

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos