Išmokos vaikui - ten kur legaliai dirba tėvai

Lietuvos piliečiai gali gauti išmokas vaikui tose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijoje, kuriose legaliai dirba

Pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą nuo 2018 m. sausio 1 d. išmoką vaikui turi teisę gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, ir visi kiti Išmokų vaikams įstatyme nurodyti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir užsieniečiai, kurie teisėtai gyvena ir dirba Lietuvos Respublikoje. Bazinis vaiko išmokos dydis – 30,02 Eur / mėn. Be to, yra taikomos ir papildomos sąlygos, siekiant gauti papildomą išmoką vaikui.

Taip pat išmokos yra mokamos Lietuvos piliečiams, kurie nusprendžia ir pradeda legaliai dirbti Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijoje. Jiems pradedami taikyti ne tik nacionaliniai tos valstybės, kurioje dirba, teisės aktai, bet ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose numatytos taisyklės.

Jei visa šeima gyvena ir tėvai dirba Lietuvoje, tuomet išmokos skiriamos ir mokamos pagal gyvenamosios valstybės (Lietuvos) nacionalinius teisės aktus. Toks pats principas taikomas, jei visa šeima persikrausto gyventi į kitą Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybę ar Šveicariją, tai šeimai yra taikomi tos valstybės nacionaliniai teisės aktai ir vaiko išmokos mokėjimas bus mokamas pagal Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybę ar Šveicarijos nacionalinius teisės aktus.

Vaiko išmokos skyrimas pagal valstybių nacionalinius teisės aktus, gali labai skirtis dėl išmokų skyrimo sąlygų, pobūdžio, dydžio. Vienose valstybėse išmokos gali būti skiriamos vien dėl to, kad vaikas čia gyvena, kitose valstybėse išmokos gali būti skiriamos tik įvertinus visos šeimos pajamas, vaikų skaičių, jų amžių ir pan. Kai kuriose valstybėse gali būti reikalaujama išdirbti tam tikrą laikotarpį, kad būtų skiriamos išmokos.

 Be to, labai svarbu apie savo išvykimą informuoti atsakingas institucijas, kurios moka išmokas vaikui. Išmokos vaikui mokėjimas bus sustabdytas. Nepranešus apie išvykimą gali susidaryti permoka, kurią teks grąžinti.

Jeigu vienas iš vaiko tėvų lieka gyventi ir / ar dirbti Lietuvoje, o kitas išvyksta dirbti į kitą Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybę ar Šveicariją, tai šeimai pradedami taikyti ne tik nacionaliniai teisės aktai abiejų valstybių, bet ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose numatytos taisyklės, t. y. Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos, taip pat ir Lietuvos piliečiai turi teisę gauti išmokas už vaikus tose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijoje, kuriose jie legaliai dirba.

Kai tėvai dirba (ar gyvena) skirtingose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijoje, už išmokų vaikams mokėjimą atsakingos įstaigos nustato, kuri valstybė turės pirmumo teisę mokėti išmokas šeimai. Tokiu atveju sprendimas dėl išmokos vaikui skyrimo bus priimtas gavus atsakymą iš kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos. Pirmumo teisę turinti valstybė moka viso dydžio išmoką, kita valstybė moka tik priedą, lygų skirtumui tarp šiose valstybėse numatytų išmokų, jei išmoka valstybėje yra didesnė negu pirmumo teisę turinčioje valstybėje. Priešingu atveju priedas nėra mokamas. Tuo pačiu metu už tuos pačius vaikus, šeima negali gauti visos išmokos ir iš Lietuvos, ir iš kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos.

Tais atvejais, kai abu tėvai dirba skirtingose valstybėse, teisę į išmoką vaikui įgyjama abiejose valstybėse. Tokiu atveju pirmumo teisę mokėti išmokas šeimai turėtų mokėti ta valstybė, kurioje gyvena vaikas.

Norime priminti, kad išmoka vaikui yra pradėta mokėti nuo 2018 m. sausio 1 d. Išmokas galima susigrąžinti už metus laiko, todėl raginame pateikti elektroninius prašymus per SPIS sistemą ar prašymus savo gyvenamosios vietos seniūnijose vaiko išmokai gauti.

Socialinės paramos skyrius

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos