Kauno rajono 2019 m. jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursas

Kauno rajono savivaldybės administracija skelbia Kauno rajono 2019 m. jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursą, kurio tikslas – finansuoti, kofinansuoti (kompensuoti projektų, kuriems buvo skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų bei Nacionalinės paramos lėšų, išlaidas) projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui, jaunimo problemoms spręsti, jaunimo aktyvumui didinti.

Paraišką konkursui gali teikti:

  1. Savivaldybėje registruotos jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, bendruomeninės organizacijos.
  2. Neformalios jaunimo grupės per registruotas jaunimo nevyriausybines organizacijas ar su jaunimu dirbančias įstaigas, jei yra su šiomis įstaigomis sudariusios jungtinės veiklos sutartį.
  3. Kauno rajone esančios atviros jaunimo erdvės.

 Konkurso paraiškos priimamos iki 2019 m. birželio 19 d. 17.00 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, kad paraiškos išsiųstos iki 2019 m. birželio 19 d. (imtinai).

 Vokai su Kauno rajono 2019 m. jaunimo veiklos projektų finansavimo konkurso paraiškomis siunčiami į Kauno rajono savivaldybę, adresu Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, arba pristatomi tuo pačiu adresu į „Gyventojų aptarnavimą“.

Klausimus dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. jaunimo veiklos projektų finansavimo konkurso galima teikti Jaunimo reikalų koordinatoriui elektroniniu paštu jaunimas@krs.lt arba tel. +370 679 60 308.

PRIDEDAMA:

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. ĮS-1001 „Dėl Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2019 m. projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“

Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2019 m. projektų finansavimo konkurso nuostatai

Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2019 m. projektų finansavimo / kofinansavimo konkurso paraiška (Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2019 m. projektų finansavimo konkurso nuostatų 1 priedas)

Jungtinės veiklos sutartis (Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2019 m. projektų finansavimo konkurso nuostatų 2 priedas)

Kauno rajono jaunimo veiklos 2019 m. projektų finansavimo / kofinansavimo konkurso projekto vertinimo forma (Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2019 m. projektų finansavimo konkurso nuostatų 3 priedas)

2019 metų jaunimo veiklos projekto vykdymo ataskaita (Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2019 m. projektų finansavimo konkurso nuostatų 4 priedas)

Konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija (Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2019 m. projektų finansavimo konkurso nuostatų 5 priedas)

 

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos