Kauno rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba: ar padarėme viską, ką galėjome?

Praėjusį ketvirtadienį įvyko paskutinis Kauno rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (SJRT) 2015–2019 m. kadencijos posėdis, turėjęs atsakyti į klausimus: nuo ko viską pradėjome ir ką turime šiandien?

„Tai klausimai, padėsiantys išsiaiškinti, ar tikrai padarėme viską, ką galėjome“, – posėdžio metu teigė SJRT pirmininkas Vytenis Vitkauskas.  

Jaunimo reikalų taryba dabartine sudėtimi pirmąkart posėdžiavo 2015 m. rugsėjo mėn. Ji buvo lygybės principu suformuota iš 12 narių – Savivaldybės administracijos, Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalusis stalas“ deleguotų atstovų.

Taryba nagrinėjo jaunimo politikos Savivaldybėje klausimus, teikė savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo ir finansavimo priemonių prioritetų.

Per kadencijos laikotarpį posėdžiuose svarstyta daugiau nei 80 aktualių jaunimui klausimų: dėl renginių organizavimo, apklausų ir tyrimų iniciavimo, veiklos projektų rengimo, atviro ir mobilaus darbo su jaunimu organizavimo, sporto ir pramogų erdvių prieinamumo Kauno rajone ir pan.

Vienas įdomesnių klausimų, inicijuotas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT), buvo dėl pasiūlymo savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose leisti balsuoti nuo 16 metų. Po daugybės jaunimo diskusijų viešojoje erdvėje buvo pritarta tokiai LiJOT pozicijai.

Per kadenciją inicijuota ir įvairių renginių jaunimui. Vienas jų – „Būk matomu – būk pokyčiu!“, jo metu siekta įkvėpti ir paskatinti jaunimą pokyčiams, savirealizacijai, kūrybai ir aktyviai bei prasmingai veiklai.

Posėdžio metu buvo patvirtintas Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ pirminės intervencijos / neaktyvių jaunų žmonių suradimo ir įtraukimo į veiklas planas, kuriuo siekiama neaktyvius jaunus žmones įtraukti į projekto veiklas. Projekto metu jaunuoliai pradėjo mokytis, atliko praktiką ar pradėjo dirbti.

Kadencijos metu buvo teikiami siūlymai Savivaldybės administracijai dėl darbo grupių sudarymo, Savivaldybės biudžeto lėšų jaunimo veiklos projektams remti didinimo.

„Savivaldybės administracija į mūsų rekomendacijas ir siūlymus visada atsižvelgdavo. Per šią kadenciją išaugo Savivaldybės skiriama suma jaunimo veiklos projektams remti. 2015 m. tam buvo skirta 5 tūkst. Eur biudžeto lėšų, o 2019 m. – jau 20 tūkst. Eur. Biudžeto didinimas lemia didesnį jaunimo įsitraukimą į organizacijų veiklą, aktyvesnį pilietiškumo ugdymą, didesnes galimybes įgyti įgūdžių, reikalingų darbo rinkai. Pareiškėjų atsiranda vis daugiau, projektų kokybė kiekvienais metais gerėja“, – džiaugėsi V. Vitkauskas.

Tarybos posėdžiai būdavo vieši, o apie juos informuojama www.facebook.com svetainės puslapyje Kauno rajono jaunimas. Juose visada būdavo laukiami ir jaunimo organizacijų atstovai, su jaunimu dirbantys asmenys.

„Labai svarbu, kad jaunimo organizacijos būtų tinkamai įtrauktos priimant sprendimus Savivaldybėje, dalyvaujant įvairiose darbo grupėse, komisijose. Tam reikalingas stiprus bendradarbiavimas tarp nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldos. Labai svarbus ir pačios jaunimo organizacijos aktyvumas – tai, kokiais būdais ji išsako savo pozicijas ir požiūrį. Šiandien Kauno rajone turime puikiai veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas. Čia atsižvelgiama į jaunų žmonių siūlymus, jaunimo politika plėtojasi, dokumentuose įrašyti žodžiai tampa realybe, o jauni žmonės jaučia vis daugiau pilietinės galios“, – teigė Vytenis Vitkauskas.

Paskutinio posėdžio metu jis dėkojo Tarybos nariams, kurie kartu dirbo vardan Kauno rajono jaunimo, už atsidavimą darbui, atsakomybę už priimamus sprendimus, kiekviename žingsnyje vadovaujantis jaunimo interesais.

„Tikiuosi, kad naujos kadencijos SJRT tęs pradėtus darbus ir imsis naujų“, – kalbėjo pirmininkas.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: