Kauno rajono savivaldybės administracija skelbia Kauno rajono 2020 m. jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursą

Jo tikslas – finansuoti, kofinansuoti (kompensuoti projektų, kuriems buvo skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų bei Nacionalinės paramos lėšų, išlaidas) projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui, jaunimo problemoms spręsti, jaunimo aktyvumui didinti.

Paraišką Konkursui gali teikti:

  • Kauno rajono savivaldybėje registruotos jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, bendruomeninės organizacijos.
  • Įstaigos, kurios vykdo prevencijos paslaugas jaunimui.
  • Kauno rajone veikiančios neformalios jaunimo grupės (toliau – Grupės) per Kauno rajono savivaldybėje registruotas jaunimo nevyriausybines organizacijas ar su jaunimu dirbančias įstaigas, jei yra sudariusios jungtinės veiklos sutartį (2 priedas);
  • Kauno rajone esančios atviros jaunimo erdvės.
  • Paraiškos priimamos iki 2020 m. birželio 15 d. 17.00 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, kad paraiškos išsiųstos iki 2020 m. birželio 15 d. (imtinai).

Paraiška kartu su skaitmenine laikmena turi būti pateikta viename užklijuotame voke su užrašu: „Kauno rajono jaunimo veiklos 2020 m. projektų finansavimo konkursui“. Vokai siunčiami į Kauno rajono savivaldybę adresu Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas arba pristatomi tuo pačiu adresu į „Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrių“.

Klausimus dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. jaunimo veiklos projektų finansavimo konkurso galima teikti Jaunimo reikalų koordinatoriui elektroniniu paštu jaunimas@krs.lt arba tel. +370 679 60 308.

PRIDEDAMA:

1.Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. ĮS-1021 „Dėl Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2020 m. projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“

2.Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2020 m. projektų finansavimo konkurso nuostatai

3.Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2020 m. projektų finansavimo / kofinansavimo konkurso paraiška (Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2020 m. projektų finansavimo konkurso nuostatų 1 priedas)

4.Jungtinės veiklos sutartis (Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2020 m. projektų finansavimo konkurso nuostatų 2 priedas)

5.Kauno rajono jaunimo veiklos 2020 m. projektų finansavimo / kofinansavimo konkurso projekto vertinimo forma (Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2020 m. projektų finansavimo konkurso nuostatų 3 priedas)

6.2020 metų jaunimo veiklos projekto vykdymo ataskaita (Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2020 m. projektų finansavimo konkurso nuostatų 4 priedas)

7.Konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija (Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2020 m. projektų finansavimo konkurso nuostatų 5 priedas)

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: