Kaimo kunigui – padėkos žodžiai ir medalis

34 metus atidavęs Pažėrų Švč. Jėzaus parapijos tikintiesiems, 87 metų klebonas Kazimieras Skučas nusprendė ganytojiškus darbus perduoti jaunesniam kolegai Kęstučiui Vosyliui ir išeiti į užtarnautą poilsį

Šviesuolį gimtuosiuose Veiveriuose aplankęs meras Valerijus Makūnas dėkojo jam už ilgametę tarnystę, bendruomenės telkimą, puoselėjamą rimorystės amatą ir įteikė paauksuotą Kauno rajono savivaldybės medalį (pasižymėjimo ženklą).

Pažėrų Švč. Jėzaus parapijoje K. Skučas klebono pareigas ėjo nuo 1987 metų. Iš karto aktyviai įsijungė į Alšėnų seniūnijos veiklą, buvo vietos bendruomenės tarybos narys, visada ištiesdavo pagalbos ranką, pasakydavo gerą žodį.

Kunigo pastangomis buvo sutvarkyti bažnyčios vargonai, įrengta šarvojimo salė. Be jo neapsieidavo nė vienas bendruomenės susibūrimas, dvasininkas organizuodavo įspūdingus Žolinės atlaidus, sakralinių ir kalėdinių giesmių festivalius.

K.Skučas ganytojišką veiklą tuo pat metu vykdė ir Veiverių Šv. Liudviko parapijoje.

Įkūrė Rimorystės muziejų, kuriame sukaupė įvairių pakinktų, skambalų, balnų, keletą brikų, važių, karietų, bažnytinių rogių, rimoriaus darbo įrankių. Tarp jų – ir paties klebono restauruoti, siūti pakinktai ir kamanos, sutaisyti balnai, sumeistrautos brikos.

„Kaip gali nemylėti žirgo? Juk tai mūsų valstybės herbas!“ – mėgsta kartoti kaimo šviesuolis.

K.Skučas didžiuojasi prieš 100 metų pagaminta karieta, kurią jo krikšto tėvas Bernardas Skučas nusipirko iš rusų generolo. Maždaug 15 karietų klebonas restauravo ir išdalino žmonėms, vieną jų padovanojo Anykščių arklio muziejui. K. Skučo karieta ir vežimaičiais per šventes yra važinėjęsi vyskupai, politikai, užsienio svečiai.

Garbaus amžiaus dvasininkas ir dabar kartais prisėda taisyti ar siūti pakinktų – jo įgūdžių prireikia arklius laikantiems ūkininkams.

2007 m. K. Skučas pelnė Žemės ūkio ministerijos organizuotą konkurso „Kaimo spindulys“ apdovanojimą. Už skleidžiamą tikėjimo, vilties ir meilės šviesą Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2009 m. suteiktas Prienų miesto Garbės piliečio vardas.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: