Nuo ketvirtadienio kaukių dėvėjimas viešose vietose nebebus privalomas

Vyriausybė pritarė, kad nuo rytojaus, gegužės 14 d., kaukių dėvėjimas viešose vietose nebebus privalomas, o tik rekomenduojamas. Nuo pirmadienio bus galima lankytis ne tik lauko kavinėse, bet ir viešojo maitinimo įstaigų patalpose.

Nuo gegužės 14 d.

 • Kaukių dėvėjimas viešose vietose nebebus privalomas. Kaukių taip pat nebereikės dėvėti sportuojant uždarose erdvėse. Tačiau kaukes vis dar bus privaloma dėvėti ir toliau vyresniems nei 6 metų asmenims visose viešose uždarose erdvėse (išskyrus valgant ir geriant viešojo maitinimo organizavimo vietose bei sportuojant) ir tam tikrose atvirose erdvėse: turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose, renginiuose, ekskursijose, viešojo transporto įlaipinimo vietose.
 • Leidžiama būriuotis iki 5 asmenų grupėms.
 • Nereguliarūs skrydžiai, kuriais vežama daugiau nei 10 keleivių, į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti.

Nuo gegužės 15 d.

 • Bus leidžiama atvykti į Lietuvą be privalomos 14 d. izoliacijos ne tik Lenkijos piliečiams, bet ir Lenkijoje teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems darbo, verslo ar studijų reikalais.
 • Bus leidžiama atvykti ne tik Estijos ir Latvijos piliečiams, bet ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims. Aukščiau minėtieji asmenys galės atvykti į Lietuvos Respubliką, tik su sąlygą, kad jie per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo į Lietuvos Respubliką nebuvo išvykę iš šių valstybių. Ši asmenų grupė taip pat nebus tiriama dėl COVID-19 ligos simptomų.
 • Teisė atvykti į Lietuvą suteikta ir žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu.
 • Leidžiamas jūrininkų tranzitas.
 • Lietuvos piliečiai grįžti iš užsienio ar užsieniečiai atvykti į Lietuvą galės per dar du punktus pasienyje su Latvija, t. y. Būtingės–Rucavos ir Smėlynės–Medumi.

Nuo gegužės 18 d.

 • Leidžiama vykdyti viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veiklą patalpų viduje, ribojant jų darbo laiką nuo 8 iki 22 valandos.
 • Leista atnaujinti lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklą, ribojant jų darbo laiką nuo 8 iki 22 valandos.
 • Leidžiama vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemones, visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinius patikrinimus ir kitas visuomenės sveikatos priemones.
 • Švelninami reikalavimai renginiams bei susibūrimams. Nustatyti mažesni reikalavimai srautų ribojimui, t. y. ne mažesnį kaip 5 kv. m plotą, tenkantį vienam asmeniui vietoje buvusių 10 kv. m.
 • Pramoginiais ir sportiniais laivais bus galima plukdyti iki 5 asmenų grupę.
 • Vykdant individualias sporto veiklas bei fizinio aktyvumo pratybas, turės būti užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui, vietoje buvusių 10 kv. m, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų, vietoje buvusių 10 metrų.

Nuo gegužės 25 d.

 • Leidžiama vykdyti pradinį ugdymą ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, taip pat organizuoti konsultacijas mokykloje vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, skirtas brandos egzaminams pasirengti, vykdyti mokinių ugdymą specialiosiose mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose (lavinamosiose) klasėse.
 • Leidžiama bendrojo ugdymo mokykloms vesti mokyklose konsultacijas (individualias ir grupines) ir teikti švietimo pagalbą mokiniams pagal pradinio ugdymo programą.
 • Leidžiama vykdyti aukštojo mokslo studijas, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, ir profesinį mokymą, kai jo neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu arba kai jis vykdomas individualių užsiėmimų principu.

Nuo gegužės 30 d.

 • Leidžiama rengti aukšto meistriškumo sporto varžybas, nedalyvaujant žiūrovams.
 • Leidžiama rengti asmenines šventes viešose atvirose ir uždarose erdvėse, kai šventėje dalyvauja ne daugiau nei 30 asmenų.
 • Leidžiama veikti sveikatinimo paslaugų centrams, teikiantiems poilsio paslaugas.
 • Atnaujinami renginiai vidaus patalpose, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. metrų plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų.
 • Leidžiama mokyklose vykdyti pagrindinį ir vidurinį ugdymą ir teikti švietimo pagalbą mokiniams.
 • Leidžiama bendrojo ugdymo mokykloms vesti mokyklose konsultacijas (individualias ir grupines) ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, kurie neturėjo tinkamų sąlygų mokytis nuotoliniu būdu pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
 • Vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą, jeigu dėl programų specifikos neįmanoma jo vykdyti nuotoliniu būdu.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: