Kauno rajonas ketina dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Ketvirtadienį Kauno rajono savivaldybės taryba pritarė, kad savivaldybės švietimo įstaigos dalyvautų „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, kurios esmė – mokymosi sąlygų ir mokinių pasiekimų atotrūkių mažinimas.

Iki 2030 metų šia programa siekiama mažinti atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų, atnaujinti ir sustiprinti jau veikiančias mokyklas, kad visi vaikai turėtų geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kokioje aplinkoje jie auga. Programoje dalyvaujančios mokyklos turės būti atviros, bendradarbiauti su kitomis mokyklomis, dalytis turimais intelektiniais resursais ir infrastruktūra.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programoje galės dalyvauti pradinės, pagrindinės mokyklos, progimnazijos ir gimnazijos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 vaikų ir kurios nevykdo mokinių atrankos. Numatomos keturios programos sritys: lyderystė, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas ir STEAM ugdymas.

„Europos socialinio fondo agentūros ekspertai įvertins mūsų turimą ugdymo įstaigų tinklą, mokinių pasiekimus, kitus parametrus ir tada paaiškės, kuriose mokykloje bus įgyvendinama programa“, – patikslino Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius.

Programos įgyvendinimas numatomas dviem etapais: I etapo įgyvendinimo pradžia – 2022 m. sausio 2 d., pabaiga – 2026 m. rugpjūčio 31 d. I etape į programą savivaldybės galės įsitraukti dviem srautais – 2022 ir 2023 metais.

Programa finansuojama iš Europos socialinio fondo agentūros lėšų. Kauno rajono savivaldybėje mokosi daugiau kaip 10 tūkst. mokinių, todėl galima didžiausia finansavimo suma savivaldybei – 5,5 mln. eurų.  

Mokyklos, kurios dalyvaus programoje, turės galimybę gauti reikalingas investicijas penkiose kryptyse: ugdymo veikloms organizuoti, mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijoms stiprinti, įrangai ir mokymo priemonėms, infrastruktūrai ir tinklo mokyklų išteklių prieinamumui gerinti.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos