Kauno rajonas ruošiasi seniūnaičių rinkimams

Ketvirtadienį Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino naują seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarką. Pagal ją rajono gyventojai gegužės ir birželio mėnesį rinks seniūnų pagalbininkus – seniūnaičius jau kitai kadencijai.

„Raginu rajono gyventojus būti  pilietiškais ir aktyviais, renkant naujuosius seniūnaičius. Valdžia turi būti arčiau žmonių, ir arčiausiai yra seniūnaitis. Jis mato ir girdi  realią situaciją“, – sakė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.

Seniūnaitis  –  tai tarpininkas tarp žmogaus ir seniūnijos.  Seniūnas atsižvelgia į seniūnaičių nuomonę, nustatydamas gatvių asfaltavimo eiliškumą ar kai skirstomos bendruomenės lėšos, sprendžiamos kitos problemos

Zapyškio seniūnas Sigitas Imbrasas džiaugiasi seniūnaičių veikla. ,,Jie – ne tik patariamasis balsas. Seniūnaičiai atlieka daug darbų: padeda gražinti seniūniją, organizuoja talkas, suburia žmones. Jaučiu turintis nuostabią, stiprią komandą, su kuria galima ir kalnus nuversti“, – pasakojo seniūnas.

Samylų seniūnas Saulius Banionis seniūnaičių pastebėjimais ir patarimais vadovaujasi, kai reikia  planuoti konkrečius darbus. ,,Kiekvieno žmogaus nepakalbinsi, susistabdęs gatvėje. Seniūnaičiai geriausiai žino savo teritorijų aktualijas“, – apie seniūnaičių svarbą kalbėjo  S.Banionis.

Neveronių seniūnijos Harmonijos seniūnaitijos seniūnaitė Kristina Galaunienė nesigaili, kad paraginta aplinkinių tapo seniūnaite. Jai rūpi kas vyksta gyvenamoje aplinkoje, kaip jaučiasi greta gyvenantys žmonės. ,,Nors darbas neatlygintinas, bet nuostabus jausmas, kai gali kažką nuveikti dėl kitų. Džiaugiuosi galėdama prisidėti prie seniūnijos gerovės kūrimo“, - pasakojo K. Galaunienė.

Kauno rajono savivaldybės specialistė, kuruojanti seniūnijų veiklą, Oksana Šukaitienė pastebi, kad žmonės, kurie piktinasi seniūno veikla, tapę seniūnaičiais turėtų puikią galimybę patys joje dalyvauti ir įtakoti. Seniūnaičių sueigose, organizuojamose seniūno, jie turi patariamąjį balsą.  „Visuomenė turėtų labiau vertinti visuomeniniais pagrindais dirbantį žmogų, tada jis jausis naudingas ir norinčių būti seniūnaičiais bus daugiau“, - įsitikinusi specialistė.

Pagal pakoreguotą savivaldos įstatymą  seniūnaičiai bus renkami 3 metams. Kandidatus galės siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai ar ten veikiančios bendruomeninės organizacijos. Seniūnaičiu galės tapti pilnametis gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje.

Seniūnaičiu negalės būti renkamas asmuo, įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turintis neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, teismo  pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, savivaldybės tarybos narys, administracijos direktorius,  kontrolierius, administracijos valstybės tarnautojas.

Rinkimai bus laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvaus ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti. Neįvykus rinkimams, pakartotiniai bus organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių.

Seniūnaičio veikla nėra apmokama, tačiau jam kartą per ketvirtį yra  kompensuojamos išlaidos,  susijusios su seniūnaičio veikla (kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto).

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: