Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto projektas

Vadovaudamiesi Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. TS-94, 161 punktu, skelbiame Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto projektą.

Su biudžeto projektu galima susipažinti Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.krs.lt ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje http://www.e-seimas.lrs.lt bei Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriuje. Rajono gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto gali teikti iki 2017 m. sausio 28 d. elektroniniu paštu arunas@krs.lt, telefonu (8 37) 305 586 arba raštu Kauno rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas).

 Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas 2018 m., tūkst. Eur

Programos pavadinimas

Biudžeto asignavimai, tūkst. Eur

01Savivaldybės valdymo programa

15 349,0

02Savivaldybės politikos įgyvendinimo programa

1 022,3

03Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programa  

3 630,7

04Žemės ūkio programa

294,5

05Komunalinio ūkio plėtros ir priežiūros programa 

2 233,1

06Turto administravimo programa

86,5

07Aplinkos ir sveikatinimo programa

1 784,1

08Kultūros plėtros programa

3 333,1

09Švietimo ir ugdymo programa

32 392,9

10Socialinės paramos įgyvendinimo programa  

5 539,7

11Kūno kultūros ir sporto plėtojimo programa

487,8

12Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programa

4 219,8

Iš viso

70 373,5

 

Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis, tūkst. Eur 

 

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas

Pajamų pavadinimas

2018 m.
planas

1.

PAJAMOS

 

1.1.

Mokesčiai

45211,0

1.1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

43301,0

1.1.1.1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

43301,0

1.1.3.

Turto mokesčiai

1800,0

1.1.3.1.1.

   Žemės mokestis

850,0

1.1.3.2.1.

   Paveldimo turto mokestis

50,0

1.1.3.3.1.

   Nekilnojamojo turto mokestis

900,0

1.1.4.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

110,0

1.1.4.7.1.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

110,0

1.3.

Dotacijos

26941,7

1.3.3.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

6116,1

1.3.3.1.1.1.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams

1416,1

1.3.3.2.1.1.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti

4700,0

1.3.4.1.1.1.

Speciali tikslinė dotacija, iš jų:

20778,1

 

   Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

4041,5

 

   Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti

16736,6

 

   Lėšos Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

0,0

1.3.4.1.1.4.

Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

47,5

1.3.4.2.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

0,0

1.4.

Kitos pajamos

3598,6

1.4.1.

Turto pajamos

451,0

1.4.1.1.2.1.

Palūkanos už depozitus

1,0

1.4.1.2.1.2.

Dividendai

70,0

1.4.1.4.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

250,0

1.4.1.4.2.1.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

17,0

1.4.1.4.2.2.

Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

113,0

1.4.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

2087,6

1.4.2.1.1.1.

Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas

527,5

1.4.2.1.4.1.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

1560,1

1.4.2.1.6.

Rinkliavos

1040,0

1.4.2.1.6.1.

Valstybės rinkliava

140,0

1.4.2.1.6.2.

Vietinė rinkliava

900,0

1.4.3.1.1.

Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų

20,0

4.1.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

250,0

4.1.1.1.1.1.

Žemė

50,0

4.1.1.1.1.2.

Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

200,0

 

IŠ VISO PAJAMŲ

76001,3

 

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos