Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti projektus

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti projektus pagal keturis kvietimus:

Priemonė „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.
Nuo vasario 25 d. iki balandžio 21 d.
Remiamos veiklos - paslaugos, gamyba, specializuota prekyba.
Galimi veiklų pavyzdžiai - turizmo organizavimo, apgyvendinimo, smulkiųjų aptarnavimo paslaugų plėtra (maitinimas, buitinės paslaugos ir kt.).
Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), labai maža, maža, ar vidutinė įmonė, Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą ir/ar veikiantis ūkininkas, Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą fizinis asmuo.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma - 389 341 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti - 100 000,00 Eur
Kvietimo dokumentacija: https://bit.ly/3gi5Kmi
Priemonė „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.
Nuo vasario 25 d. iki balandžio 21 d.
Remiamos veiklos - paslaugos, gamyba, specializuota prekyba.
Galimi veiklų pavyzdžiai - turizmo organizavimo, apgyvendinimo, smulkiųjų aptarnavimo paslaugų plėtra (maitinimas, buitinės paslaugos ir kt.).
Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), labai maža, maža, ar vidutinė įmonė, Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą ir/ar veikiantis ūkininkas, Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą fizinis asmuo.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma - 361 206 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti - 90 301 Eur. EURI lėšos
Kvietimo dokumentacija: https://bit.ly/32TcBzw
Priemonė „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritis „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2.
Nuo vasario 25 d. iki balandžio 21 d.
Remiamos veiklos - projektai skirti viešųjų erdvių ir viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine ir kitomis veiklomis kaime, sukūrimui arba atnaujinimui.
Galimos projektų idėjos - prieigų prie vandens telkinių sutvarkymas ar įrengimas, sporto ir poilsio zonų (pvz. parkuose, prie piliakalnių ir pan.) įrengimas, kitų viešųjų erdvių įrengimas ir sutvarkymas.
Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), VVG teritorijoje veikiančios Kauno rajono savivaldybės administracija, biudžetinės įstaigos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma - 140 000 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti - 70 000 Eur.
Kvietimo dokumentacija: https://bit.ly/3gkYndU
Priemonė „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.
Nuo vasario 25 d. iki balandžio 21 d.
Remiamos veiklos - priemone siekiama gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimo vykdant bendruomeniškas, inovatyvias, įtraukiančias skirtingų kaimų tikslinių grupių atstovus, veiklas.
Galimos projektų idėjos - sąveikos tarp vietos bendruomenių, mokyklų, kultūros centrų, savivaldos ar kitų organizacijų, užtikrinimas ir turimų išteklių naudojimas (pvz. mokykla leidžia naudotis patalpomis stovykloms, būrelių veiklai, kuriuos organizuoja bendruomenė, renginiams organizuoti naudojama partnerio turima įranga (garso aparatūra, sceną, transportas ar kita įranga).
Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma - 45 000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti - 15 000 Eur.
Kvietimo dokumentacija: https://bit.ly/3Lhdfs6

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos