Keičiasi želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

Ketvirtadienį posėdžiavusi Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino naujas savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles, kuriose atsirado nemažai naujovių.

Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Jurgita Rakauskaitė pasakojo, kad keičiasi prašymo dėl leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius forma. Privačių žemės sklypų savininkai, seniūnijos arba valstybinės žemės valdytojai savivaldybei privalo teikti tik patvirtintos formos prašymus. Naują formą galima rasti savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje gyventojams – želdinių tvarkymas.

Numatyti atvejai, kai į sprendimų priėmimą gali būti įtraukta ir suinteresuota bendruomenė: savo iniciatyva bus galima užsakyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizę, kai jos atlikti neprivaloma.  Taip pat bus galima teikti prašymus dėl želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo: prašymus, kuriuos pasirašė ne mažiau kaip 100 asmenų, kai numatoma kirsti viešuosius želdinius miesto ar miestelio teritorijoje, arba kuriuos pasirašė ne mažiau kaip 40 asmenų, kai numatoma kirsti viešuosius želdinius kurorto arba kaimo teritorijoje.

J. Rakauskaitė sakė, kad bus praplėstos savivaldybės tarybos sprendimu sudaromos Kauno rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos funkcijos, nustatyti atvejai, kai komisija turi būti kviečiama.

Taip pat pasikeitė išduotų leidimų ar priimtų sprendimų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos arba intensyviai genėti saugotinus želdinius įsigaliojimo tvarka. Nebus galima vykdyti nurodytų priemonių vos tik gavus leidimą arba priėmus sprendimą, išskyrus išimtis, numatytas taisyklėse. Privačių žemės sklypų savininkai pagal išduotą leidimą darbus galės vykdyti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo informacijos apie numatomus darbus paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės išduoti leidimai arba priimti sprendimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos arba intensyviai genėti saugotinus želdinius, augančius savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose ar valstybinėje žemėje, įsigalios ne anksčiau kaip po 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo arba leidimo išdavimo dienos. Darbus bus galima vykdyti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos