Kokybės krepšelio projekte dalyvauja 6 Kauno rajono mokyklos

Šešios Kauno rajono mokyklos dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Per du metus projekte dalyvaujančioms 180 bendrojo ugdymo mokyklų numatyta skirti 24 mln. eurų. Lėšos bus skirtos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, edukacinėms aplinkoms kurti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

Garliavos Jonučių progimnazija buvo tarp 30-ties pirmųjų nuo 2019 m. į projektą pakviestų dalyvauti mokyklų. Ugdymo įstaigai skirta 324 866 Eur Veiklos tobulinimo planui 2020–2021 m. įgyvendinti. Progimnazijoje jau dabar pastebimai pasikeitė biblioteka, atsirado dendrologinis takas, rengiamos gamtos mokslų, menų, muzikos laboratorijos, lauko klasės, teikiama papildoma pagalba gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams, tobulinami mokytojų technologiniai, anglų kalbos įgūdžiai, kuriamos CLIL programos 2-4 ir 5-8 klasėms (integruotas anglų kalbos ir gamtamokslinių mokomųjų dalykų kursas), perkama įranga organizuojamoms probleminio mokymosi dienoms (PROMODI) tobulinti.

Progimnazija atvira dalintis savo patirtimi, projekto pabaigoje planuoja organizuoti respublikinę konferenciją, kurioje ji pasidalins įvykdyta veikla, pokyčiais mokykloje ir jų nauda bendruomenei.

Nuo 2020 m. rugsėjo Kokybės krepšelio projekte dalyvauja dar 5 rajono mokyklos: Čekiškės Prano Dovydaičio ir Piliuonos gimnazijos, Ežerėlio, Kulautuvos ir Šlienavos pagrindinės mokyklos.

Šios ugdymo įstaigos, padedant konsultantams, pasirengė 2 metų Veiklos tobulinimo planus ugdymo kokybei gerinti. 2020–2021 m. m. joms skirta 126 378 Eur. 15 proc. šių lėšų skyrė savivaldybė – 24 345,9 Eur.

Plačiau apie projektą „Kokybės krepšelis“: https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: