Kompensuos pedagogų kelionės į darbą ir atgal išlaidas

Kauno rajono savivaldybė siekdama užtikrinti pedagogų poreikio tenkinimą švietimo įstaigose, palengvinti finansinę naštą jau dirbantiems ir naujai priimamiems darbuotojams nusprendė kompensuoti jų kelionės į darbą ir atgal išlaidas. Tokią kompensaciją gaus ir Kauno rajono socialinių paslaugų centro individualios priežiūros darbuotojai.

Kompensacijoms pritarė ketvirtadienį posėdžiavusi taryba, sprendimai įsigalios nuo 2023 metų sausio 1 d.  

Skatinimo priemonė

Augant gyventojų skaičiui bei plečiantis mokyklų tinklui, pakaunėje jaučiamas ir mokytojų stygius.

Išnagrinėjus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų poreikį paaiškėjo, kad per artimiausius penkerius metus Kauno rajono mokyklose trūks apie 20 pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistų, daugiau kaip 60 mokytojų. Labiausiai stigs logopedų, matematikos, fizikos, pradinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo specialistų. Ši problema ypač paaštrės vyresnio amžiaus pedagogams išėjus į pensiją.

„Norime sukurti palankesnes sąlygas įdarbinti kvalifikuotus specialistus ir išlaikyti jau esamus mokytojus. Tai kartu bus ir viena iš skatinamųjų priemonių sprendžiant pedagogų stygiaus problemą ateityje, užtikrinant stabilią Kauno rajono savivaldybės švietimo sistemą ir kokybišką ugdymo procesą“, – aiškino Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė, tarybos narė Irena Marcinkevičienė.

Kompensaciją galės gauti mokyklų direktoriai, jų pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai, pedagogai bei pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistai, kurių faktinė gyvenamoji vieta nutolusi nuo darbovietės vietos į vieną pusę daugiau nei 5 km.

Važiavimo iš darbo ir į darbą maršruto ilgis nustatomas pagal žemėlapius, parenkant trumpiausią maršrutą nuo gyvenamosios vietos iki mokyklos ir atgal.

Kompensuojama suma negalės viršyti 4 bazinės socialinės išmokos dydžių (nuo 2023 m. BSI sieks 49 Eur.).

Kompensacijoms 2023 metais reikės apie 400 tūkst. Eur (apie 38 tūkst. Eur per mėnesį).

Kokybiškos socialinės paslaugos

Savivaldybės taryba pritarė, kad kelionės į darbą ir atgal išlaidos būtų kompensuojamos ir Kauno rajono socialinių paslaugų centro individualios priežiūros darbuotojams.

Nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauji kvalifikaciniai reikalavimai individualios priežiūros darbuotojams, todėl sumažėjo darbuotojų, galinčių teikti šias paslaugas, pasiūla. Darbuotojai teikia pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas.

Šių paslaugų poreikis nuolat auga, todėl auga ir darbuotojų teikiančių paslaugas poreikis, tačiau sudėtinga rasti tinkamas kompetencijas turinčius darbuotojus.

„Socialines paslaugas asmens namuose teikia 78 individualios priežiūros darbuotojai, 47 iš jų reikėtų kompensuoti kelionės išlaidas. Tai būtų viena iš skatinamųjų priemonių, siekiant išlaikyti darbuotojus, užtikrinti stabilią Kauno rajono socialinę sistemą, teikti kokybiškas socialines paslaugas ir patenkinti gyventojų poreikį gauti socialines paslaugas asmens namuose“, – teigė Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė.

Sprendimo įgyvendinimui 2023 metais reikės apie 20 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: