Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo, atrankos konkursas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo 17 ir 20 p. skelbia bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo, atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti bendruomeninius šeimos namus ir kompleksinių paslaugų Kauno rajono savivaldybės gyventojams teikėjus.

Tikslinė grupė – Kauno rajone gyvenantys asmenys (šeimos), kuriems reikalingos kompleksiškai teikiamos paslaugos.

Paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro rekomendacijas, prioritetas teikiamas nevyriausybinėms organizacijoms.

Kviečiame teikti paraiškas organizacijas, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:

  • turi kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo patirties;
  • bendruomeninių šeimos namų funkcijų ir kompleksinių paslaugų šeimai vykdymui darbuotojai turi tinkamą kvalifikaciją ir patirtį. 

Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti iki 2022 m. gruodžio 27 d. 12 val.
Kontaktiniai asmenys: Agnė Ceinoriūtė el. p. agne.ceinoriute@krs.lt, tel. 8 614 05688 ir Rima Jusienė el. p. rima.jusiene@krs.lt, tel. 8 37 305 512.

  1. Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo, atrankos konkurso nuostatai
  2. Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos