Pradedamas įgyvendinti atliekų tvarkymo projektas

Kauno rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Kauno rajono savivaldybėje“.

Projekto tikslas – plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą Kauno rajono savivaldybėje siekiant sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį.

Kauno rajono savivaldybėje šiuo metu atskirai surenkamos mišrios komunalinės atliekos, didelių gabaritų atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, statybos ir griovimo atliekos, buityje susidarančios pavojingos atliekos, antrinės žaliavos – popierius ir kartonas, stiklas, plastikas, metalas, įskaitant ir pakuočių atliekas, bei tekstilės atliekos.

Mišrios komunalinės ir antrinių žaliavų atliekos surenkamos antžeminėse atliekų surinkimo aikštelėse. Didžioji dauguma šių aikštelių įrengtos tarp gyvenamųjų namų, prie didžiųjų prekybos centrų, kitose žmonių susibūrimo vietose. Taip išdėstyta atliekų surinkimo infrastruktūra yra nepatogi ir sunkiai prieinama tiek gyventojams, tiek atliekų tvarkytojams. Konteineriai nuolat kenčia nuo neigiamo aplinkos poveikio, dėl nelygios dangos yra laisvai išjudinami, gadinama jų danga. Nusidėvėję konteineriai dažnai paliekami atviri ar dėl pažeidimų tampa nesandarūs ir gyvūnai, bei vėjas išnešioja juose sukauptas atliekas į aplinką.

Projekto įgyvendinimas leis prisidėti prie pagrindinės problemos sprendimo šalinant ją lemiančias priežastis. Įrengus naujas pusiau požemines ar antžemines  aikšteles bei įsigijus joms skirtus konteinerius bus prisidedama prie atliekų tvarkymo tokiu būdu, kuris yra vienas efektyviausių bei užtikrina, kad neigiama įtaka visuomenės sveikatai ir aplinkai būtų pati mažiausia.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą sutvarkius bei atnaujinus 187 esamas konteinerių aikšteles bus pagerintas bendras gyventojų gyvenamosios bei darbinės aplinkos patrauklumas, pagerintas atliekų rūšiavimo aikštelių pasiekiamumas bei prieinamumas, efektyvesnė priežiūra ir apsauga nuo jų pasklidimo po teritoriją, dėl talpų nesandarumo ir lengvo paukščių bei benamių pasiekiamumo, sumažinta kvapų koncentracija ir sklaida.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.2.1-APVA-R-008  priemonę ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos