Konferencija apie saugią aplinką mokykloje

Gegužės 31 d. Kauno rajono viešojoje bibliotekoje įvyko konferencija ,,Socialinis emocinis mikroklimatas Kauno rajono mokyklose“. Kauno rajono švietimo centras, bendradarbiaudamas su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, 2018/2019 metais įgyvendino projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“. Pagrindinis projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Projekto metu buvo atliktas socialinio emocinio mikroklimato tyrimas penkiolikoje Kauno rajono bendrojo ugdymo įstaigų. Tyrimą atliko Vytauto Didžiojo universiteto Pedagoginės psichologijos katedros tyrėjų komanda, vadovaujama doc. dr. Linos Kaminskienės. Tyrimu siekta išsiaiškinti mokytojų, administracijos darbuotojų ir pagalbos vaikui specialistų požiūrį į mokyklos mikroklimatą, tobulintinus mokytojų ir administracijos bendravimo aspektus, tėvų požiūrį į socialinį emocinį mikroklimatą mokykloje.

Mokyklose paskaitas tema „Saugios psichosocialinės aplinkos kūrimas“ skaitė VšĮ Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro psichologė Gintarė Jurkevičienė.

Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, atsižvelgdami į ugdymo įstaigų išsakytą poreikį, suteikė daugiau kaip 40 mobilių psichologo konsultacijų ugdymo įstaigose.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos