Kulautuvos pagrindinėje mokykloje startavo nauji tarptautiniai Erasmus+ projektai

Nuo 2020 m. rugsėjo Kulautuvos pagrindinė mokykla vykdo du tarptautinius Erasmus+  pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių (KA229) projektus Nr. 2020-1-PT01-KA229-078578_2 ,,Skaitmeninė anglų kalba“ (Digital English) ir Nr. 2020-1-ES01-KA229-082781_6 „Žmonių įvairovė – gyvenimo prieskonis“ (Variety is The Spice of Life). Projektai tęsis dvejus metus.

Projekto ,,Skaitmeninė anglų kalba“ dalyviai yra 14-17 metų mokiniai ir mokytojai iš Rumunijos, Italijos, Bulgarijos, Turkijos ir Portugalijos mokyklų, o koordinatorius – Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro mokykla Portugalijoje.

Kulautuvos pagrindinė mokykla siekia, kad projekto priemonės padėtų kalbos mokymuisi efektyviai pritaikyti ir naudoti skaitmenines priemones, sukurti dalyvavimo klasėje aplinką, sumažinti skaitmeninę priklausomybę sąmoningai ir efektyviai naudojant internetą, įgyti pasitikėjimo savimi. Taip pat tikimasi įgyti bendradarbiavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, savivertės, verslumo, mokymosi visą gyvenimą supratimo, problemų sprendimo įgūdžių.

Projekte numatytos šešios kelionės į visas partnerių šalis. Bendra projekto vertė – šiek tiek daugiau nei 31 tūkst. eurų. Projektą Lietuvoje koordinuoja mokytoja Kolomba Bulotienė.

Kito projekto „Žmonių įvairovė – gyvenimo prieskonis“ dalyviai yra 11-15 metų mokiniai ir mokytojai iš Ispanijos, Turkijos, Italijos, Latvijos ir Portugalijos mokyklų, o koordinatorius yra SEK-Atlántico S. L. mokykla Ispanijoje.

Vaikai ir jaunimas mokyklose dažnai susiduria su kalbos, religijos, rasės, lyties, fiziniais, psichiniais ir ekonominiais skirtumais bei diskriminacija. Šiuo projektu bus siekiama panaikinti diskriminacijos, susijusios su empatijos įgūdžiu, sampratą. Vykdant projektą bus naudojami technologijų „Web 2.0“ įrankiai. Vaikai, turintys empatijos įgūdį, ugdysis gebėjimą bendrauti, užmegzti ir palaikyti santykius, pažinti save, keis etinį požiūrį, atpažins bendras tarptautines vertybes, sieks vidinės laimės ir pasitenkinimo.

Mokytojams ir mokiniams bus suteikta galimybė koordinuotai dalyvauti renginiuose ir veiklose, kuriomis siekiama ugdyti empatijos įgūdį. Projekte dalyvaujantys mokytojai taps gerai pasirengusiais lyderiais. Tikimasi, kad pagerės klasės valdymas empatiją ugdančių mokytojų klasėse.

Bendra projekto vertė – daugiau nei 31 tūkst. eurų. Lietuvoje šį projektą koordinuoja mokytoja Simona Juozapavičienė.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos