Kviečiame dalyvauti partnerių atrankoje

Kauno rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai (Asmeninio asistento paslaugos)“ partnerių atrankoje. Partnerių atranka bus vykdoma vadovaujantis projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai (Asmeninio asistento paslaugos)“ partnerių atrankos nuostatais, patvirtintais Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. ĮS-786.

Asmeninis asistentas, pradėdamas teikti asmeninio asistento paslaugas, turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jei neturi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą.

Paraiška turi būti pateikta iki 2019-05-13. Konkurse dalyvauja organizacijos užpildžiusios atrankos konkurso paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas). Paraiška turi būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai adresu – Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas. Ant voko turi būti užrašyta „Kauno rajono savivaldybės partnerių, teiksiančių kompleksines paslaugas šeimai (asmeninio asistento paslaugos), paraiškų vertinimo ir atrankos komisijai“. Kitais būdais, t. y. faksu elektroniniu paštu arba kitais adresais išsiųstos paraiškos nevertinamos.

Kilus klausimų, kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistę Agnę Ceinoriūtę (tel. 8 614 05 688, el. p. agne.ceinoriute@krs.lt).

Susiję dokumentai:

  1. Kauno rajono savivaldybės administracijos partnerių, teiksiančių asmeninio asistento paslaugas, atrankos konkurso nuostatai
  2. Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos