Kviečiame prisidėti prie Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios tvoros su vartais atnaujinimo

Karmėlavos Šv. Onos bažnyčia – išskirtinis paveldo objektas. Per beveik 500 metų Karmėlavoje maldos namai ne kartą buvo sudeginti ir sunaikinti, todėl juos atstatyti teko keturis kartus. Antrojo pasaulinio karo metu sudegus trečiajai bažnyčiai, naujoji buvo įkurta buvusiame klebonijos ūkio pastate šalia senosios bažnyčios šventoriaus. Ji savo forma primena gyvenamąjį namą. 1945 m. pastatyta bažnyčia veikia ir iki šiandienos. Čia išlikę ir senosios bažnyčios šventoriaus tvora su vartais, statyti XIX a., kurie yra kultūros paveldo objektas, įrašyti į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą.

Nepavyksta atgauti tvoros varčių

Nors XXI šimtmetis jau spėjo įsibėgėti, tačiau negandos Karmėlavos Šv. Onos parapijoje tęsiasi dar nuo praėjusio amžiaus.

Parapijos klebonas Virginijus Veprauskas pasakojo, kad senosios bažnyčios, sudegusios 1944 m. liepos 29 d., vartų varčios dar 1991 m. atkūrimo darbams atlikti buvo perduotos restauratoriui Leonui Glinskiui. Pagal tada sudarytą sutartį jam vartus perdavė tuometinis Karmėlavos viršaitis Stasys Mačiulaitis, kuriam tautodailininkas pažadėjo, kad per metus darbai bus atlikti ir varčios grąžintos atgal į bažnyčios vartus.

Deja, bet jau trečią dešimtmetį šios senovinės, devynioliktame amžiuje gamintos varčios nebegrįžta į Šv. Onos bažnyčios šventorių. Vyras sako, kad varčių atiduoti negali, nes darbas nepabaigtas ir dėl atlyginimo nesutarta. Kokios sumos už užsitęsusį restauravimą norėtų, L. Glinskis taip pat nepasako.

V. Veprauskas kartu su Karmėlavos seniūne V. Armolaitiene atkakliai ieškodami teisybės ir siekdami geranoriškai susitarti ne kartą vyko pas L. Glinskį į namus. Šiam atsisakius atiduoti architektūrinį paminklą ir neradus bendro sprendimo, buvo kreiptasi į Kultūros paveldo departamentą ir Lietuvos policiją. Pasak parapijos klebono ir seniūnės, neliko kitos išeities – teks kreiptis į teismą. Šiuo metu ruošiamas ieškinys dėl negrąžinamų varčių, o ieškinio pateikimui būtini dokumentai jau surinkti.

V. Armolaitienė tikisi, kad varčios bus teisiškai sugrąžintos į bažnyčios šventoriaus vartus, o parapijiečiai ir seniūnijos svečiai galės apžiūrėti ir pasigrožėti devynioliktame amžiuje sukurtu architektūriniu paminklu.

Bažnyčios šventoriaus vartai laukia remonto

Kunigas V. Veprauskas pabrėžė, kad bendruomenei svarbaus kultūros paveldo objektui atnaujinti labai reikalinga geros valios žmonių parama. „Tam, kad atstatytume senosios bažnyčios šventoriaus vartus ir likviduotume Antrojo pasaulinio karo padarinius, noriu paprašyti žmonių paramos. Šis objektas svarbus tiek Lietuvos valstybei, tiek Kauno rajono ir vietos bendruomenei“, – teigė klebonas.

Kauno rajono savivaldybės iniciatyva ir skirtomis lėšomis yra parengtas Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventoriaus tvoros su vartais tvarkybos darbų projektas, kuriam numatyta skirti 76 tūkst. Eur. Tačiau šios sumos nepakaks visiems remonto ir restauravimo darbams atlikti. Todėl kviečiame geros valios žmones prisidėti prie paramos Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventoriaus tvoros ir vartų atnaujinimo darbams atlikti.

Parapijos rekvizitai:

Pavadinimas: Karmėlavos Šv. Onos parapija

Adresas: Piliakalnio g. 17, Karmėlava, LT-54447 Kauno r.

Įmonės kodas: 291245310

Bankas: Lietuvos kredito unija

Banko (unijos) kodas: 50108

Sąskaitos Nr.: LT60 5010 8000 1400 1169

Paskirtis: Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventoriaus tvoros ir vartų atnaujinimo darbams.

 

Pabrėžiama, kad Karmėlavos Šv. Onos parapija nėra PVM mokėtoja.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos