Kviečiame teikti naujas neformaliojo vaikų švietimo programas 2019 metų II pusmečiui

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai iki 2019 m. liepos 1 d. gali teikti programas 2019 metų II pusmečiui.

NVŠ programa turi būti:

  • parengta pagal Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedą;
  • nuskenuota ir įkelta į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

Rekomenduojame  NVŠ programų veiklas planuoti 7 mėnesiams.

 NVŠ teikėjai turi:

  • atitikti Aprašo 11 ir 12 punktuose numatytus reikalavimus;
  • būti užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas (byla – SMIR_tvarkos_aprasas_20150720.pdf).

 

Jei NVŠ lėšų bus mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, Savivaldybėje pirmumo teisė naudotis NVŠ lėšomis teikiama vaikams, kurie:

  1. gyvena arba/ir ugdosi pagal bendrojo ugdymo programas Savivaldybėje;
  2. gyvena atokiose Savivaldybės vietovėse;
  3. auga nepalankioje socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje aplinkoje;
  4. pasirinko loginio mąstymo, pilietiškumo, verslumo, gamtamokslinio, techninės kūrybos, sporto ir sveikos gyvensenos programas.

Programas teikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui (312 kab., Savanorių 192, Kaunas).

Informaciją apie atitikusias reikalavimus programas ir  apie galimybę mokiniams registruotis į jas bus pateikta programų teikėjams el. paštu iki rugpjūčio 25 d.  ir skelbiama  interneto svetainėje www.krs.lt   

NVŠ programos II pusmetyje bus vykdomos rugsėjo 16  - gruodžio 16 dienomis.

 

Daugiau informacijos rasite:

https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/kulturos-svietimo-ir-sporto-skyrius/aktualijos/

Kontaktai pasiteirauti:

 

Indrė Andriuškienė (tel. 8 37 79 95 60, indre.andriuskiene@krs.lt);

Jolanta Jankauskienė (tel. 8 37 73 16 80, jolanta.jankauskiene@krs.lt);

Nijolė Benikienė (tel. 8-37 79 95 55, 8 687 45388,  nijole.benikiene@krs.lt);

Simona Banionienė (konsultacijos dėl ŠMIR) (tel. 8 672 32 423, simona.banioniene@krs.lt).

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos