Kviečiame teikti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas

Kauno rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškas gali teikti pareiškėjas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis socialinės reabilitacijos paslaugas tos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus Nuostatų 7 punkte keliamus reikalavimus. Projektai aprašomi užpildant paraišką kompiuteriu. Paraišką sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas). Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių.

Organizacija (ir partneris) gali pateikti Savivaldybės administracijai ne daugiau kaip vieną projekto paraišką.

2020 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti Kauno rajone yra skirti 177 454 Eur (iš kurių: valstybės lėšos – 147 454 Eur, Savivaldybės lėšos – 30 000 Eur).

Paraiškas galima siųsti registruotu paštu arba pristatyti tiesiogiai į Savivaldybės administracijos Gyventojų priėmimą, adresu Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas. Gyventojų priėmimo darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00  val. iki 17.00 val., antradieniais – nuo 8.00 val. iki 19.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 4 d. Kitais būdais – tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais – išsiųstos paraiškos nevertinamos.

Projekto paraiška su visais priedais turi būti užantspauduota, ant voko turi būti nurodyta: PARAIŠKA DALYVAUTI SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSE.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. spalio 4 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d. imtinai.

Konsultacijos su konkursu susijusiais klausimais teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., pietūs – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) tel. (8 37) 305 598 arba el. p. evelina.davainiene@krs.lt.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos