Dėmesio! Kviečiame teikti projektų paraiškas

Kauno rajono savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 4 d. iki 2019 m. lapkričio 5 d.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta: tiesiogiai pristatyta Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui adresu: Savanorių pr.192, Kaunas, 303 kab.; paštu registruotu laišku ar įteikta per pašto kurjerį. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 5 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 11347Eur (vienuolika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt septyni) eurai.

Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)   

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Aurimas Radzevičius, tel. 868652281, el. p.  aurimas.radzevičius@krs.lt

Jam nesant, konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas sportui Arūnas Talalas, tel.  8 37 795730, el. p.  arunas.talalas@krs.lt

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos