Šeimas, auginančias vaikus su sunkia negalia, kviečiame teikti prašymus pritaikyti būstą ir (ar) gyvenamąją aplinką

Kauno rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) ir atsižvelgdama į gautą finansavimą (10328.23 Eur) padėjo 6 šeimoms, auginančios sunkios negalios vaikus, pritaikyti būstą ir/ar gyvenamąją aplinka, ar įsigyti techninės pagalbos priemones.

2019 m. buvo pateikti 7 prašymai, iš kurių viena šeima prašymo svarstymą paprašė atidėti kitiems metams. Šeimos įsigijo technines (sensorines) pagalbos priemones: automobilines kėdutes, sūpynes, hamaką,  šviesos stalus, šviečiančius pluoštus/molbertus, garsą slopinančias ausines, vibruojančius dantų šepetukus, tekstilines ir kitas priemones, kurios reikalingos vaiko vystymuisi. Viena šeima prisitaikė gyvenamąją aplinką (taką nuo būsto įšėlimo iki automobilio stovėjimo aikštelės).

Vadovaujantis Tvarkos aprašu, būstas gali būti pritaikomas, jei jis priklauso nuosavybės teise vaikui su sunkia negalia ar jo artimiesiems giminaičiams, ar nuomojamas iš Savivaldybės. Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnei nei 150 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio lėšų suma (5700 Eur), tačiau būsto baigtumas turi būti ne mažesnis nei 80 proc. Vieno keltuvo (lifto) pirkimo ir įrengimo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė nei 165 socialinės išmokos (BSI) dydžio lėšų suma (6270 Eur), tačiau būsto baigtumas turi būti 100 proc., išskyrus norint įsigyti mobilų keltuvą, perkėlimo sistemą (būsto baigtumas turi būti ne mažiau kaip 80 proc.). Esant vaiko techninės (sensorinės) pagalbos priemones įsigyti, gali būti skiriama ne didesnė nei 50 socialinės išmokos (BSI) dydžio lėšų suma (1900 Eur), būsto baigtumo reikalavimas nėra taikomas.

Kauno rajono gyventojai, auginantys vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis, gali teikti prašymus dėl būsto pritaikymo 2020 m.

Prašymai priimami Kauno rajono savivaldybės Dokumentų priėmimo skyriuje, Savanorių pr. 371, Kaunas arba savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Informacija teikiama                                      tel. 8 37 30 55 12, 8 690 06 706.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: