Kviečiame deleguoti atstovus į Savivaldybės tarybos sudaromas komisijas

2019 m. balandžio 18 d. pradės darbą 2019-2023 m. kadencijos Kauno rajono savivaldybės taryba. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją.

Etikos komisija prižiūri, kaip Savivaldybės tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų.

Antikorupcijos komisija dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas, nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

Komisijų nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti Savivaldybės gyventojai.

Kviečiame Lietuvos Respublikoje įregistruotus ir Kauno rajono savivaldybės teritorijoje veikiančius viešuosius juridinius asmenis, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas deleguoti (įgalioti) į Savivaldybės tarybos komisijas savo atstovus.

Pasiūlymų raštu laukiame iki balandžio 15 d. el. paštu nijole.linkuviene@krs.lt.

 

                                                                                      Kauno rajono savivaldybės tarybos

                                                                                      ir mero sekretoriatas

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos