Kviečiame teikti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų paraiškas 2018 metams

Kauno rajono savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės  integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursą. Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus; neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, vykdančios sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos. Pareiškėjo steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą. Pareiškėjams numatytas reikalavimas projekto veikloms vykdyti - turėti kineziterapeuto, trenerio arba taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją turintį darbuotoją.

Atranka vykdoma vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-522 „Dėl Lietuvos respublikos  socialinės apsaugos ir darbi ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr.A1-506  „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" buvo pakeisti Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais nuostatai (toliau - Nuostatai), kuriais vadovaujantis bus atrenkami ir finansuojami 2018 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai.

Paraiškos priimamos ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 1 d. Paraiškas pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui (Savanorių pr.192, Kaunas, 303 kab.).

Pareiškėjas pateikia:

  1. vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą;
  2. kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas;
  3. projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba
    pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 1 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.

Įgyvendinant projektus remiamos: nuolatinio pobūdžio vykdomos veiklos (treniruotės įvairiose sporto šakose; kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla) ir nenuolatinio pobūdžio veiklos (pasirengimas dalyvauti neįgaliųjų sporto federacijų organizuojamų nacionalinių pirminių atrankų varžybose; sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio praleidimo bei parodomieji kūno kultūros ir sporto savivaldybės vykdomi ir regioniniai renginiai).

Telefonas pasiteirauti 8 646 65 746

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos