Kviečiame teikti naujas neformaliojo vaikų švietimo programas 2018 metų II pusmečiui

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai iki 2018 m. birželio 29 d. gali teikti programas 2018 metų II pusmečiui.

 NVŠ programa turi būti:

  • parengta pagal Valstybės lėšų skyrimo Kauno rajono savivaldybės neformaliajam vaikų švietimui ir lėšų naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedą;
  • skenuota įkelta į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

 NVŠ teikėjai turi:

  • atitikti Aprašo 14 ir 15 punktuose numatytus reikalavimus;
  • užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas (byla – SMIR_tvarkos_aprasas_20150720.pdf).

 Jei NVŠ lėšų bus mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, Savivaldybėje pirmumo teisė naudotis NVŠ lėšomis teikiama vaikams, kurie:

  1. gyvena atokiose vietovėse;
  2. pasirinko loginio mąstymo, pilietiškumo, verslumo, gamtamokslinio, techninės kūrybos ir sveikos gyvensenos ugdymo programas.

 Programas teikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui (312 kab., Savanorių pr. 192, Kaunas).

Daugiau informacijos rasite

https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/kulturos-svietimo-ir-sporto-skyrius/aktualijos/

Kontaktai pasiteirauti:

Indrė Akranglytė, tel. (8 37) 79 95 60, el. p. indre.akranglyte@kaunorkss.lt

Nijolė Benikienė, tel. (8 37) 79 95 55, (8 687) 45 388, el. p. pavaduotoja@kaunorkss.lt

Simona Banionienė (konsultacijos dėl ŠMIR), tel. (8 672) 32 423, el. p. archyvas@kaunorkss.lt

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos