Kauno rajonui nusipelniusiems žmonėms įteikti garbės ženklai

Liepos 6 dieną, švenčiant Lietuvos valstybės gimtadienį, meras Valerijus Makūnas Kauno rajono garbės ženklais apdovanojo aštuonis kraštui nusipelniusius asmenis.
Meras dėkojo Kauno rajono gyventojams už bendruomeniškumą ir solidarumą įveikiant laikmečio iššūkius, tarp jų – ir pandemiją.
„Šiandien Kauno rajonas yra jaunatviškas, veržlus ir augantis, jaunos šeimos čia nori kurti savo ateitį, auginti vaikus. Tai geras ženklas“,- kalbėjo V. Makūnas.
Simboliška, kad pirmo lygio Kauno rajono garbės ženklas įteiktas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektoriui Juozui Augučiui - žmogui, kuris daug metų dirba mokslo ir švietimo srityje.
Universitetą ir Kauno rajono savivaldybę sieja glaudūs bendradarbiavimo ryšiai. Ir net tik todėl, kad VDU Žemės ūkio akademija įsikūrusi Kauno rajone.
Savivaldybė kartu su VDU įsteigė universitetinę Akademijos Ugnės Karvelis gimnaziją ir ketina statyti naują jos pastatą. Kartu su universitetu įkurta Talentingų moksleivių akademija. Neseniai priimtas sprendimas, kuris savivaldybei leis finansiškai motyvuoti VDU Švietimo akademijos studentus, kartu rengti naują mokytojų pamainą, kelti jau dirbančių pedagogų kvalifikaciją. „Visos šios priemonės nukreiptos į jaunąją, kartą, todėl esu dėkingas J. Augučiui už supratimą, iniciatyvas ir partnerystę“, - kalbėjo V. Makūnas.
Antro lygio Kauno rajono garbės ženklu apdovanotas kunigas Antanas Gražulis. Jam tapus Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios parapijos klebonu, buvo atstatyta prieš keletą metų sudeginta šventovė. Dvasininko pasiaukojamą veiklą gerai vertina ir vietos bendruomenė. A. Gražulis sovietmečiu yra dalyvavęs rezistencinėje veikloje, platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Nuo 1989 m. – Lietuvos skautų dvasios tėvas, pirmasis Lietuvos kariuomenės kapelionas.
Kadangi kunigas A. Gražulis tądien buvo išvykęs, jam apdovanojimas bus įteiktas vėliau.
Su Kauno valstybine filharmonija ir jos direktoriumi Justinu Krėpšta Kauno rajono savivaldybę sieja ilgi ir kūrybingi bendradarbiavimo metai. Kauno filharmonija aktyviai dalyvauja Raudondvario menų inkubatoriaus veikloje. J. Krėpštos iniciatyva kasmet į įvairius pakaunės miestelius atkeliauja Pažaislio muzikos festivalio koncertai. Kartu su kitais partneriais įspūdingai paminėti Juozo Naujalio metai, o iš Raudondvario kilusio lietuviškos muzikos patriarcho kūryba įamžinta specialioje vinilo plokštelėje.
Kauno rajonas - gilias žemdirbystės tradicijas puoselėjantis kraštas, o Babtų seniūnijoje gyvenantis Romas Majauskas ne tik pažangiai ūkininkauja, bet ir yra pilietiškas: remia seniūnijos šventes, renginius, padeda tvarkyti kelius, telkti bendruomenę. R. Majauskui taip pat įteiktas antro lygio Kauno rajono garbės ženklas.
Pilietiškumu garsėja ir verslininkė Aušra Paulauskienė – Vilkijos gimnazijos tarybos pirmininkė, Saulėtekio bendruomenės centro pirmininkės pavaduotoja, sambūrio „Gerumo ąžuolas“ tarybos narė. Moteris finansiškai rėmė Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios remonto darbus ir Paštuvos Šv. Barboros bažnyčios atstatymą, kultūros renginius, organizavo medelių sodinimą, istorinės atminties įamžinimą.
Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktorė Valė Urbelienė geba rasti būdų atnaujinti ir modernizuoti mokyklos erdves, savo veikloje diegia inovacijas. Ypač aktyviai dalyvauja projektuose, jai vadovaujant buvo įrengtas tarptautinius reikalavimus atitinkantis futbolo stadionas.
Trečio lygio Kauno rajono garbės ženklas įteiktas Zapyškio seniūnijos Kuro kaimo seniūnaičiui Simui Zareckui. Jau daug metų šis verslininkas remia bendruomenes šventes, savo ūkyje užaugintomis gėlėmis puošia seniūnijos viešąsias erdves, prisideda asfaltuojant gatves.
Garbės ženklas papuošė ir Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko Vido Barausko krūtinę. Pulkininkas remia savanorių ugniagesių veiklą, jo iniciatyva rengiami mokymai, pratybos, dalijamasi patirtimi.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: