Pagarbos ir dėkingumo žodžiai Kauno rajono medikams

Ketvirtadienį, minint Medicinos darbuotojų dieną, Raudondvario menų inkubatoriaus salėje skambėjo padėkos žodžiai tiems, kas kiekvieną dieną padeda žmogui įveikti skausmą, negalią, o sveikam išsaugoti sveikatą.
„Jūs pasirinkote kilnią gyvenimo misiją. Žmonės Jums patiki savo brangiausią turtą – sveikatą. Tegul Jūsų sunkų ir atsakingą darbą lydi pacientų pagarba ir nuoširdūs dėkingumo žodžiai“, – kalbėjo Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Gurskas. Jis geriausiems įteikė tradicines statulėles „Gerumo sparnai“ ir mero padėkos raštus.
„Gerumo sparnai“ įteikti: VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centrui – už pastangas tapti pacientams patrauklia įstaiga, UAB „MediCa klinikai“ (Garliava) – už pacientų pasirinkimą gydytis šioje įstaigoje, VšĮ Babtų šeimos medicinos centrui – už aktyviausią prevencinių programų vykdymą.
Už ilgametį nuoširdų darbą ir besąlygišką atsidavimą savo profesijai apdovanota 17 Kauno rajono medicinos darbuotojų. Šiemet didžiausias dėmesys buvo skirtas medikams veteranams, dirbantiems rajono gydymo įstaigose ne vieną dešimtmetį.
Padėkos įteiktos VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenės slaugytojai Danutei Marcinkienei ir gydytojai odontologei Marijai Nijolei Sereikienei, VšĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos slaugytojai Reginai Petrauskienei, medicinos registratorei Ritai Šmigelskienei, šeimos gydytojui Vincui Budginui, VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus ligų gydytojams Adolfui Augustinavičiui ir Zenei Titovienei, bendrosios praktikos slaugytojoms Zitai Venslovienei, Linai Dargienei ir Romualdai Vareikienei, klinikos laborantėms Vidai Vaitiekūnienei ir Virginijai Juškevičienei, VšĮ Jonučių šeimos sveikatos centro šeimos gydytojui Petrui Laimučiui, UAB „InMedica“ (Garliava) šeimos gydytojai Onai Česnavičienei, VšĮ Babtų šeimos medicinos centro gydytojai terapeutei Jadvygai Jacevičienei, odontologo padėjėjai Danutei Averlingienei ir UAB „Analizė“ fil. Pilėnų sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos slaugytojai Irenai Petkevičienei. Visi šie žmonės savo gydymo įstaigose ir Kauno rajone dirba nuo 40 iki 60 metų.
Kauno rajono medikų atsidavimas savo profesijai ir nuoširdus darbas daug prisideda prie to, kad rajono gyventojų sveikatos rodikliai geresni už daugumą Lietuvos savivaldybių. Vidutinė gyvenimo trukmė – 2,3 m. ilgesnė nei šalies (atitinkamai 77,2 ir 74,9 m.), mažesnis mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų, dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, nuo piktybinių navikų ir kt.
Praėjusiais metais gerėjo pacientų aptarnavimo sąlygos ir kokybė. Garliavos PSPC administraciją perkėlus į kitą pastatą, atlaisvintose patalpose buvo įkurdinti Respublikinės Kauno ligoninės Konsultacinės poliklinikos antrinio lygio gydytojai specialistai (konsultantai) – dabar gyventojai šias paslaugas gauna arčiau gyvenamosios vietos. Pakaunės PSPC Raudondvario ambulatorijoje atliko vaikų korpuso remontą, Vilkijos PSPC atnaujino registratūrą.
Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis Savivaldybės suteiktose patalpose įrengė naują Garliavos postą. Buvo baigti greitosios medicinos pagalbos automobilių plovyklos-saugyklos statybos darbai, nupirkta įranga, atlikti kiemo dangos remonto darbai, įsigyti 2 nauji automobiliai.
Įvyko pokyčių ir privačiame medicinos sektoriuje. 2017 m. Ringauduose atidarytas UAB „Analizė“ šiuolaikinis medicinos priemonių sandėlis ir biuras, UAB „MediCA klinika“ įdiegta moderni pacientų srautų valdymo sistema.
Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras jau trečius metus vykdė projektą „Kauno rajono gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas naudojant IT technologijas“, organizavo sveikatinimo stovyklą Kauno rajono gyventojams. 
Rajone gyventojų sveikata rūpinasi 3 savivaldybės viešosios pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos ir 7 privataus kapitalo įstaigos. Visos šios 10 įstaigų 2017 m. turėjo daugiau kaip 67 tūkst. prisirašiusių gyventojų.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: