Ūkininkai kviečiami pasinaudoti Europos sąjungos parama melioracijos darbams

Nuo gegužės 4 d. Kauno rajono ūkininkai gali teikti paraiškas gauti Europos sąjungos (toliau – ES) paramą melioracijos darbams. Prašymai teikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

„Agentūrai paraiškas reikia pateikti iki birželio 30 d. Paramos suma projektui – iki 300 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o paramos gavėjas turi sumokėti 20 proc. išlaidų“, – aiškino Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Arbačauskas.

Paraiškas gali teikti melioracijos sistemų naudotojų asociacijos arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos ribomis.

Specialistas M. Arbačauskas priminė, jog projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo.

Pagal šią ES programą finansavimą gali gauti šie projektai:

  • lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas;
  • lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus;
  • vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei  įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.

Pareiškėjai Nacionalinei mokėjimo agentūrai turi pateikti šiuos dokumentus.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos