Tarptautinio projekto nauda mokyklos bendruomenei Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos tarptautinio ERASMUS+KA229 projekto patirtis

Ar kada susimąstėte, kodėl kasmet gausiai teikiamos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projektų paraiškos? Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ne tik praturtina mokymo procesą ir skatina mokymosi motyvaciją, bet ir padeda kurti geresnius mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius. Taigi tolerantiškas kultūrinis dialogas prasideda mokykloje.

Daugiakultūrinėje visuomenėje augantis atvirumas kitų kultūrų tradicijoms ir lėmė Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojų pasirinkimą teikti projekto paraišką. Gavus Europos Komisijos finansavimą, mokyklos bendruomenė nedelsdama pradėjo įgyvendinti tarptautinį „Erasmus+KA229“ bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerysčių projektą „Together Against Cyberbullying (Kartu prieš kibernetines patyčias)“.

„Erasmus+KA229“ mokyklų mainų partnerysčių projekto mokomųjų veiklų vykdymas, kuriame dalyvavo Italijos, Latvijos, Lietuvos ir Portugalijos mokyklų mokiniai ir mokytojai, prasidėjo Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje. Numačius tikslingas mobilumo veiklas Lietuvoje pirmą dieną mokiniams paskaitas organizavo psichologė Agnė Lakačauskaitė iš „Vaikų linijos“. Buvo siekiama įvertinti moksleivių turimas žinias apie patyčias įvairiose situacijose bei didinti mokinių ir mokytojų sąmoningumą. 

Projekto dalyviai vyko į Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakultetą, kur doc. dr. Linas Bukauskas skaitė paskaitą apie saugumą internetinėje erdvėje, jie taip pat turėjo galimybę susipažinti su kibernetinio saugumo laboratorija, kuri yra pripažinta kaip efektyvi kibernetinio saugumo mokymosi bei tyrimų platforma. Be to, visi projekto dalyviai vyko į UAB „CUJO Baltic“ įmonę, kur jos atstovai papasakojo apie socialinių tinklų saugumą. Savanoriškas visuomenės švietimas, kaip elgtis kibernetinėje erdvėje, buvo naudingas kiekvienam projekto dalyviui.

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete lektorė dr. E. Jaleniauskienė ne tik skaitė teorinę paskaitą, bet ir vedė praktines veiklas pagal švietimo programą „Pergalvokit ir sustabdykit elektronines patyčias“. Svarbu paminėti, kad mokiniai taip pat aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose: mokėsi žodžių definicijų, peržiūrėjo ir aptarė vaizdo įrašus, pildė klausimynus kibernetinėje erdvėje bei mokėsi kurti infografikus. Projekte dalyvaujantys mokiniai mokomųjų veiklų metu įgytas žinias bei kompetencijas taikė kurdami ir maketuodami lankstinukus, ruošė padalomąją medžiagą sklaidai. Taigi apibendrinant galima teigti, kad šios įgyvendintos mokomosios veiklos Lietuvoje motyvavo mokyklos bendruomenę bendrai veiklai, ugdė mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Įgyvendinę suplanuotas projekto sklaidos veiklas Lietuvoje, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos mokytojos ir aštuntos klasės mokiniai išvyko į Portugalijos Agrupamento de Escolas de Sobreira mokyklą. „Erasmus+KA229“ mokyklų mainų partnerysčių projekto mokomųjų veiklų vykdymas vyko kitos mokyklos partnerės šalyje. Įvardijant suplanuotas įsimintiniausias savaitės veiklas, reikia paminėti, kad vietos policijos atstovas inicijavo ir organizavo debatus kibernetinių patyčių tema. Mokiniai turėjo galimybę pasikartoti anglų kalbos žodyną (susijusį su kibernetinėmis patyčiomis), vėliau pildė kryžiažodžius bei klausimynus.

Projekto dalyviai klausėsi mokyklos psichologės Linos Motiejauskienės pranešimo apie kibernetinių patyčių poveikį ir būdus, kaip jas sustabdyti. Parinkti vaizdo įrašai ir įvairios istorijos, susijusios su patyčiomis virtualioje erdvėje, skatino visus susimąstyti, kokią žalą sukelia netinkamas elgesys. Psichologė inicijavo diskusiją norėdama, kad mokiniai patys ieškotų sprendimų, kaip su tuo kovoti.

Mokiniai pasiskirstę grupėmis gavo kūrybinę užduotį – sukurti trumpą situaciją, susijusią su patyčiomis virtualioje erdvėje, kurią reikėjo suvaidinti ir paruošti vaizdo įrašą. Vėliau kiekviena mokinių grupė ruošėsi savo sukurto pasakojimo filmavimui. Projekto veiklų metu įgytos kompetencijos neabejotinai praplėtė mokinių dalykines ir sociokultūrines žinias. Bendraudami su įvairių kultūrų žmonėmis mokiniai sėkmingai ugdėsi komunikacinius gebėjimus.

Taigi kam naudingas šis projektas? Ar tai svarbu mokyklos bendruomenei? Galima teigti, kad tai vertinga asmeninė patirtis kiekvienam iš mūsų, kuri teikia pasitenkinimą ne tik darbinėje, bet ir kasdienėje veikloje. Dalyvavimas tarptautiniame projekte svarbus visai mokyklos bendruomenei, kadangi ji nuolatos susiduria su iššūkiais komunikuodama elektroninėmis priemonėmis.

Asta Sinkevičienė, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos

anglų kalbos mokytoja, projekto dalyvė

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos