Mokėjimo už miesto darželius kompensacija – laikina išeitis

Mokėjimo už miesto darželius kompensacija – laikina išeitis 

Vilma Kasperavičienė, Kauno diena

Slopsta Kauno miesto savivaldybės sukelta panika dėl beveik šešiolika kartų didėsiančio mokesčio tėvams, gyvenantiems pakaunėje, bet vaikus vedantiems į miesto darželius. Kauno rajono savivaldybė didėsiančią naštą perkėlė ant savo pečių. Teigiama, kad toks sprendimas yra laikinas – per šiuos metus planuojama sukurti 1 000 naujų vietų vaikų darželiuose. Apie tai kalbėjomės su Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir ugdymo skyriaus vedėju Jonu Petkevičiumi.

Kompensuos tik deklaravusiems gyvenamąją vietą pakaunėje

– Kaip bus kompensuojamas mokestis mieste darželius lankančių vaikų tėvams?

– Kauno rajono savivaldybės taryba 2019 m. gruodžio 19 d. posėdyje nusprendė finansuoti 2020 m. Kauno rajono savivaldybės gyventojams ikimokyklinio amžiaus vaikų, lankančių Kauno miesto savivaldybės biudžetines švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidas (8,55 euro už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną iš Kauno miesto darželių prašomų 9,20 euro).

– Kokie punktai kompensavimo taisyklėse yra svarbiausi ir dėl ko?

– Kompensuojama bus tik tuomet, jei abu tėvai (globėjai) iki 2019 m. gruodžio 31 d. yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Kauno rajono savivaldybėje, o vaikas iki 2019 m. birželio 1 d. buvo užregistruotas Kauno rajono savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės sistemos duomenų bazėje ir yra nepatekęs 2019–2020 mokslo metais į pasirinktą Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigą. Vėliau registruotiems vaikams mokestis nebus kompensuojamas. Kadangi savivaldybės lėšos yra ribotos, pirmiausiai siekiame užtikrinti ikimokyklinio ugdymo paslaugos prieinamumą tiems vaikams, kurie iš tikrųjų norėjo lankyti Kauno rajono darželius, bet nepateko į juos. Juk yra tėvų, kurie vedė ir norėjo vesti vaikus į Kauno miesto darželius, nes jiems taip yra patogiau: darželiai yra pakeliui ar šalia darbo, arčiau senelių. Siekiame, kad tėvai galutinai apsispręstų, kokiai savivaldybei jie nori mokėti mokesčius ir iš jos gauti paslaugas. Šiuo metu tokias sąlygas tenkinančių vaikų turime 400, ir už juos per metus reikės mokėti daugiau kaip 800 tūkst. eurų kompensacijų.

– Kiek toks sprendimas gali kainuoti Kauno rajono savivaldybei?

– Šiuo metu tokias sąlygas tenkinančių vaikų turime 400, ir už juos per metus reikės mokėti daugiau kaip 800 tūkst. eurų kompensacijų.

– Kaip bus mokamos kompensacijos?

– Tėvams, pateikusiems prašymus ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymas, mokestis už vaikus, lankančius Kauno miesto darželius, bus pagal sutartis kompensuojamas tiesiogiai darželiams, kuriuos lanko vaikai. Kauno miesto darželio mokestis tėvams bus kompensuojamas iki tol, kol jų vaikas nepateks į Kauno rajono savivaldybės darželį. Jei vaikui bus pasiūlyta vieta Kauno rajono savivaldybės darželyje, bet tėvai dėl kokių nors priežasčių jos atsisakys ir norės toliau vaiką vesti į Kauno miesto darželį, jiems mokestis jau nebus kompensuojamas. Tėvams bus kompensuojama 8,55 euro, o likusius 0,65 euro Kauno miesto darželiams tėvai turės susimokėti patys, tiek pat, kiek tėvai apmoka ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidas Kauno rajono darželiuose.

Neskirstys į savus ir svetimus

– Tačiau nemažai Kauno miesto mažylių lanko pakaunės vaikų darželius. Gal jų tėvams Kauno rajono savivaldybė rengiasi didinti mokesčius?

– Apie 120 Kauno miesto gyventojų vaikų lanko darželius rajone (daugiausia – Karmėlavoje ar Garliavoje), tačiau rajono savivaldybė iš miestiečių tėvų nežada reikalauti keliolika kartų didesnio mokesčio. Mes vaikų neskirstome į savus ir svetimus. Kompensuoti vaikų išlaikymą miesto darželiuose tėvams, iki minėtos datos deklaravusiems gyvenamąją vietą Kauno rajone, jei jų atžala 2019–2020 mokslo metais nepateko į pasirinktą Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigą, yra laikinas sprendimas. Kitąmet planuojama didelė Kauno rajono darželių plėtra, todėl pakaunėje gyventiems tėvams nebereikės vaikams ieškoti vietų miesto darželiuose. Planuojama smūginė plėtra

– Kauno rajono meras interviu "Kauno dienai" (2019 12 30) pabrėžė, kad 2020 m. bus sukurta 1 000 naujų vietų darželinukams. Kur ir kokie darželiai bus statomi?

– Pirmiausiai nuspręsta darželių poreikio problemas spręsti įrengiant modulinius darželius. Kauno rajono savivaldybės administracija numato sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl laikinų patalpų iš modulių įrengimo Garliavoje ir Giraitėje . Šiose vietovėse bus po keturias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, o Užliedžiuose – šešios. Jau yra keli šių paslaugų teikėjai ir pagrįstai tikimasi sukurti 280 naujų vietų darželinukams. Pirmiausiai nuspręsta darželių poreikio problemas spręsti įrengiant modulinius darželius. Kartu sėkmingai vyksta derybos su privačiais turto vystytojais, kurie planuoja naujai statomuose privačių namų kvartaluose pastatyti naujus, modernius darželių pastatus ir juos nuomoti savivaldybei. Taip Garliavoje bus sukurta 240, Domeikavoje – 160, Ringauduose – 200 naujų vietų darželinukams. Dar per 200 vietų bus sukurta rekonstruojant savivaldybės turimų darželių patalpas.

– Gal vietų trūkumo darželinukams problema tai bus sprendžiama Privačių partnerysčių projektus (PPP) būdu?

– Mastaičiuose darželių problema bus sprendžiama vykdant PPP. Tokiu būdu čia planuojama sukurti dar 115 naujų vietų darželinukams, o Kačerginėje turėtų atsirasti apie 100 naujų vietų Noreikiškių zonos darželinukams.

– Gal bus pritaikomos ir kitos patalpos?

– 2019 m. rugpjūtį buvo skelbtas patalpų, tinkamų vaikų darželiams įrengti, nuomos konkursas. Deja, kol kas konkursas nėra sėkmingas

–  Kauno rajone vis neatsiranda tam tinkamų jau pastatytų patalpų.

 Iki starto – trys savaitės

– Kur veiks šeimos modelio darželiai, kiek vietų čia bus sukurta?

– Šiuo metu vyksta intensyvūs Šeimos darželių programos parengiamieji darbai: perkamas reikalingas inventorius, tvarkomi dokumentai, vyksta mokymai asmenims, kurie prižiūrės vaikus. Nuo šių metų vasario 1 d. dešimt šeimos darželių turėtų pradėti veikti Garliavoje, keturi – Ringauduose ir Akademijoje, du – Užliedžiuose. Tokiu būdu iš viso bus prižiūrima 80 vaikų. Tai kol kas tik pradžia ir tikimės, kad geras pavyzdys paskatins daugiau Kauno rajono gyventojų prisijungti prie Šeimos darželių programos.

– Gal numatytos esamų darželių rekonstrukcijos didinant grupių skaičių?

– Išties yra numatyta rekonstruoti Garliavos lopšelį darželį "Obelėlė", kuriame bus sukurta apie 100 naujų vietų darželinukams. Toliau etapais vyksta Raudondvario lopšelio-darželio rekonstrukcija, kurią baigus bus sukurta dar 110 naujų vietų darželinukams.

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/mokejimo-uz-miesto-darzelius-kompensacija-laikina-iseitis-946828

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: