Mokinių pažintis su Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo veikla

Kauno rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“, vykdo „JA Šešėliavimas“ ugdymo karjerai programą, skirtą bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 kl. mokiniams. Mokiniai, dalyvaudami programoje, susipažįsta su karjeros planavimo procesu, vyksta į verslo įmones, organizacijas, kurių metu pabendrauja su įvairių sričių specialistais, išgirsta ir pamato, kaip atrodo juos dominančios organizacijos bei jų darbo vietos.

Lapkričio 22 d. – gruodžio 5 d. Kauno rajone vykstant šešėliavimo savaitei, savo darbo užkulisių duris mokiniams mielai sutiko atverti ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius. Lapkričio 29 d. į šešėliavimo vizitą pas Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėją atvyko Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokinės Meida Postonogovaitė ir Milda Dmitrijevaitė. Vizito metu vedėjas mokinėms pristatė skyriaus struktūrą, veiklą, skyriaus vedėjo funkcijas ir darbo ypatumus. Mokinės kartu su vedėju dalyvavo pasitarime su vedėjo pavaduotojais, kuriame pavaduotojai pagal viešojo administravimo sritis pristatė savaitės veiklos ataskaitą, aptarė planuojamas veiklas. Nuotoliniame pasitarime su Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovais buvo aptartos Covid-19 pandemijos valdymo aktualijos, teisės aktų pasikeitimai, svarstyti kiti ugdymo įstaigų vadovams aktualūs klausimai. Organizuotos diskusijos su Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialistais metu mokinės pasidalijo savo įžvalgomis apie ugdymo organizavimą, mokinių užimtumą po pamokų, išsakė savo pasiūlymus dėl prevencinės veiklos paįvairinimo mokyklose.

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius pasidžiaugė, kad yra tokių veiklių, motyvuotų mokinių, besidominčių viešojo administravimo sritimi, švietimo politika, ugdymo įstaigų veikla, kurių idėjos ir iniciatyvos atneša pozityvių pokyčių visai mokyklos bendruomenei.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: