Sūduvos metus pažymint: mokslinė konferencija Memorandumo reikšmei ir įamžinimui aptarti

Lapkričio 16 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykusioje III mokslinėje konferencijoje „Lietuvių tautos savigarbos ir pilietinės drąsos diplomatinis dokumentas nacių okupuotoje Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais“ aptarta reikšmingo istorinio dokumento svarba lietuvių tautai.

Buvusio Lietuvos Prezidento dr. Kazio Griniaus, buvusių Lietuvos ministrų ir Seimo narių – profesoriaus Jono Prano Aleksos bei kunigo Mykolo Krupavičiaus – pasirašytas ir 1942 m. lapkričio 14 d. vokiečių generaliniam komisarui Kaune įteiktas Memorandumas laikomas vienu šviesiausių politinių ir diplomatinių Antrojo pasaulinio karo dokumentų Europos istorijoje.

Trijų didžiavyrių pasirašytas diplomatinis ir politinis dokumentas, paremtas humanizmu, reprezentuojantis pasiaukojimą ir artimo meilę, atspindėjo lietuvių pasipriešinimą nacių savivalei, – kaip teigė Memorandumo autoriai, „mūsų nuomonė šiuo klausimu pilnai atitinka ir plačiosios lietuviškosios visuomenės nusistatymą“.

Tai ypatingos reikšmės dokumentas, liudijantis lietuvių tautos tvirtybę ir solidarumą su kitomis Lietuvoje gyvenusiomis tautomis – lenkais, žydais. Antrojo pasaulinio karo metais toks oficialus pasipriešinimo dokumentas tebuvo vienintelis, todėl turėtų būti deramai vertinamas.

Konferenciją pradėjo Kauno r. Garliavos meno mokyklos moksleivių atliekamų bliuzo ir valso kūrinių akordai, o susirinkusiuosius pasveikino ir pirmas pranešimą pristatė III mokslinės konferencijos mokslinio ir organizacinio komiteto pirmininkas Valentinas Aleksa. Pranešimo „Neįvertintas trijų sūduviečių valstybininkų žygdarbis“ metu jis stebėjosi šių trijų asmenybių žmogiškąja drąsa, nes tais laikais pasirašyti tokį dokumentą reiškė mirtį, vadinasi, šių žmonių, kūrusių Lietuvą, atminimas turėtų būti su pagarba puoselėjamas ir tapti neatsiejama tautinio sąmoningumo ugdymo dalimi.

Antrasis kalbėjęs profesorius, habilituotas daktaras Arimantas Dumčius pristatė pasakojimą apie profesorių Joną Praną Aleksą – „Visų Lietuvos okupantų persekiotas, kankintas ir kalintas, bet nepalaužtas“. Mokytojas Mykolas Fedaravičius supažindino su metodinėmis Memorandumo pateikties per istorijos pamokas gairėmis, o Valdas Kubilius išanalizavo memorandumo pamokas šių dienų kontekste.

Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius pasidžiaugė, jog šis neįkainojamos reikšmės istorinis dokumentas sulaukia deramo dėmesio. Konferencijos pabaigoje buvo perskaityta bei aptarta rezoliucija, dalyviams įteiktos padėkos už istorinės atminties puoselėjimą, o Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei padėkota už indėlį organizuojant šią turiningą konferenciją.

Renginys skiriamas Seimo paskelbtiems Sūduvos metams ir Memorandumo 80-osioms metinėms paminėti.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija

Viktoro Vėberio ir KRSVB nuotr.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: