Kauno rajono ugdymo įstaigos 2019-2020 mokslo metus baigs nuotoliniu būdu

Kauno rajono mokyklų vadovai išreiškė vieningą įstaigų bendruomenių pageidavimą mokslo metus baigti nuotoliniu būdu. Paskutinę savaitę ugdymo procesą rekomenduojama organizuoti kitomis nei pamoka ugdymo formomis.

Savivaldybės mokyklų pradinių klasių mokiniams ugdymo procesas baigsis birželio 5 d. (nuotolinės pamokos – gegužės 29 d.),  5–8 klasių ir  I–III gimnazijos klasių – birželio 19 d. (nuotolinės pamokos – birželio 12 d.), abiturientams – gegužės 25 d.

„Tos mokyklos, kurios mokslo metus pradėjo rugsėjo 1 d. (šeštadienį) ar veiklas organizavo šventinėmis dienomis, galės individualiai pasikoreguoti minėtas datas ir  priimti sprendimus dėl ugdymo proceso pabaigos savarankiškai“, – informavo Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius.

Pasibaigus nuotolinėms pamokoms, paskutinę ugdymo savaitę rekomenduojama skirti nepamokinėms nuotolinėms veikloms: projektinei veiklai, virtualioms ekskursijoms muziejuose, dalykų individualioms ir grupinėms nuotolinėms konsultacijoms, pagalbai mokiniams, kuriems dėl įvairių priežasčių buvo skirti papildomi vasaros darbai, ir kt.

Skyriaus vedėjas pabrėžė, kad ypač didelis dėmesys turėtų būti skiriamas mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat mokinius, susidūrusius su mokymosi sunkumais.

Kauno rajono mokyklos skirs papildomo laiko abiturientams pasiruošti brandos egzaminams. „Jeigu ugdymo įstaigos sudarys saugias sąlygas, galės vykti ir kontaktinės konsultacijos didelėse mokyklos klasėse ar salėse“, – teigė J. Petkevičius.

Nuo šios savaitės neformaliojo vaikų švietimo mokykloms ir būreliams jau galima vykdyti veiklas atvirose erdvėse lauke ir mokyklų sporto salėse. Žinoma, ši veikla galima, jeigu yra užtikrinamos sanitarinės sąlygos. Už neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir asmens higienos reikalavimų laikymąsi atsako paslaugų teikėjas.

Nuo gegužės 25 d. Kauno rajono sporto bei Dziudo ir jojimo sporto mokyklos, suderinusios saugumo reikalavimų vykdymą, ugdymo procesą pagal galimybes pradės atvirose erdvėse.

Garliavos meno mokykla mokslo metus baigs nuotoliniu būdu. Ugdymo procesas vyks iki gegužės 29 d.

Nuo gegužės 20 d. savo veiklą atnaujina ir Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba).

Tarnyboje kol kas bus ribojamas pašalinių asmenų, t.y. asmenų, neužsiregistravusių vertinimui ar konsultacijai, priėmimas. Klientai, užsiregistravę specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui iki karantino, apie naują atvykimo laiką bus informuoti telefonu. Paslaugos bus teikiamos laikantis visų būtinųjų darbuotojų ir klientų saugos reikalavimų. Visi vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių vertinime dalyvaujantys asmenys privalės dėvėti apsaugines kaukes ir laikytis LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: