Kauno rajono mokyklų tinklo pertvarka: bus steigiami daugiafunkciai centrai, sujungiamos mokyklos ir statomos naujos

Siekiant užtikrinti Kauno rajone švietimo programų įvairovę, mokymosi prieinamumą bei gerinti ugdymo kokybę, Kauno rajone prasidės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka. Tam pritarė ir ketvirtadienį posėdžiavusi Kauno rajono savivaldybės taryba.

„Mokyklų tinklo pertvarka – sudėtingas ir ilgalaikis procesas, todėl visa pertvarka įvyks ne per metus. Planas parengtas 2021–2025 metams“, – aiškino Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius. 

Vedėjas pabrėžė, kad pakoreguotas mokyklų tinklas užtikrins mokymosi tęstinumo kryptis, išsaugos galimybes mokytis arčiau gyvenamosios vietos esančioje mokykloje mokiniams pagal pradinio ugdymo programą, visose mokyklose mokiniai gaus savalaikę ir kvalifikuotą švietimo pagalbą, bus sukurtos sąlygos kiekvienam mokiniui siekti aukštesnių rezultatų.

Panevėžiuko mokyklą-daugiafunkcį centrą planuojama prijungti prie Babtų gimnazijos. Dėl mažo mokinių skaičiaus 2020–2021 m. nebuvo įsteigta pirmoji klasė. Batniavos mokyklą-daugiafunkcį centrą prijungs prie Kulautuvos pagrindinės mokyklos. Šioms mažoms ugdymo įstaigoms tapus didesnių mokyklų skyriais, mokiniai galės gauti daugiau švietimo pagalbos paslaugų, bus sustiprinta vadyba – abiejose mokyklose-daugiafunkciuose centruose šiuo metu direktoriaus pareigas eina laikinai paskirti asmenys.

Sparčiai daugėjant gyventojų Užliedžiuose, rekonstruojamose Domeikavos gimnazijos Užliedžių pradinio ugdymo skyriaus patalpose planuojama įsteigti Užliedžių mokyklą-daugiafunkcį centrą. Kačerginės sanatorijos „Žibutė“ mokykla šiuo metu veikia kaip pagrindinė mokykla. Vyresnio amžiaus mokiniai, gyvenantys Kačerginėje, pagal vidurinio ugdymo programą mokosi VšĮ VDU Ugnės Karvelis gimnazijoje. Tad Kačerginės mokyklą planuojama reorganizuoti prijungiant prie Zapyškio pagrindinės mokyklos kaip skyrių.

Piliuonos gimnazijos buvusį pradinių klasių pastatą pritaikius ikimokykliniam ugdymui, į jį numatyta perkelti Viršužiglio skyrių. Mastaičiuose bus statoma nauja pradinė mokykla-daugiafunkcis centras, nes Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Mastaičių skyriaus mokiniai mokosi Lietuvos policijos mokyklai priklausančiose patalpose (panaudos sutartis sudaryta iki 2023 m. rugpjūčio mėn.). 5–10 klasių mokiniams bus sudarytos sąlygos mokytis Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos patalpose (Vytauto g. 4, Garliava). Šios mokyklos Pažėrų skyrius bus uždarytas dėl prastos pastato būklės, o vaikai perkelti į naujai pastatytą Mastaičių mokyklą-daugiafunkcį centrą.

J.Petkevičius užsiminė, kad dar svarstomos galimybės dėl Linksmakalnio mokyklos-darželio prijungimo prie tokio paties tipo Ilgakiemio mokyklos-darželio. Numatoma vykdyti stebėseną ir tada priimti sprendimą.

„Vandžiogalos gimnazijoje, nedideliuose VšĮ VDU Ugnės Karvelis ir Raudondvario gimnazijų vidurinio ugdymo skyriuose, esančiuose Ežerėlio bei Kulautuvos pagrindinių mokyklų patalpose, taip pat vykdoma stebėsena. Plečiantis statyboms Lapių seniūnijoje svarstome dėl Lapių pagrindinės mokyklos plėtros. Rekonstruojamoje Šlienavos pagrindinėje mokykloje numatyta vykdyti stebėseną dėl mokyklos perspektyvos“, – kalbėjo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos