Mokymo kokybę padės gerinti europiniai projektai

Dvi Kauno rajono mokyklos – Garliavos Juozo Lukšos ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos kitais mokslo metais vykdys projektus, finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijai skirta beveik 43 tūkst. eurų projektui „Veikli bendruomenė – pažanga mokyklose“. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos projektui „8 klasių mokinių matematikos gebėjimų ugdymas, taikant integruotas užduotis“ – per 60 tūkst. Eur.

Bendruomenės įtraukimas skatina pažangą

Garliavos Juozo Lukšos gimnazija projektą įgyvendina kartu su veiklą tobulinančiomis Garliavos Adomo Mitkaus pagrindine mokykla ir Lapių pagrindine mokykla. J.Lukšos gimnazija, kaip konsultuojanti mokykla, pasirengusi su jomis dalintis patirtimi. Veiklą tobulinančių mokyklų tikslas – siekti geresnių savo mokinių pasiekimų rezultatų.

Įgyvendinant projektą numatyta parengti mokytojus – mokyklos bendruomenės lyderius, į mokyklos veiklos pokyčių programų rengimą įtraukti bendruomenę. Jos dalyvavimas suformuos jos narių supratimą ir asmeninės atsakomybės jausmą už programos įgyvendinimo efektyvumą.

„Tikimės, kad projektas taps gera praktika, kurią perims kitos pokyčių siekiančios mokyklos“, – sakė gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Urbonienė.

Speciali metodika matematikos gebėjimams tobulinti

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais – veiklą tobulinančiomis mokyklomis – Kauno r. Ežerėlio pagrindine mokykla, Šakių r. Lekėčių mokykla ir Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija.

Projektu siekiama pagerinti šių mokyklų 8 klasių mokinių matematikos pasiekimus pasitelkiant Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos pedagogų sukauptą patirtį matematikos ir gamtos mokslų ugdymo srityse.

Tam bus taikomas naujas ugdymo proceso organizavimo modelis. Bendradarbiaujantys kelių dalykų pedagogai ves užsiėmimus tam skirtose aplinkose, teikdami įvairiapusę pagalbą skirtingų gebėjimų mokiniams ir ugdydami komandinio problemų sprendimo kompetencijas.

Kaip vienai iš daugelio matematikos ir gamtos mokslų integruoto ugdymo alternatyvų daug dėmesio projekte bus skiriama verslumui ugdyti.

„Praktiškai pritaikant sukurtą metodiką visose projekte dalyvaujančiose mokyklose pagerės 8 klasių mokinių matematikos mokymosi rezultatai“, – tikisi gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Puidokienė.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos