Muzikinė premjera: Lietuvoje atgims kantata ,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“

Kauno rajono gyventojų ir svečių laukia nemokama premjera – bus pristatoma žymių lietuvių išeivių – A. Stankevičiaus ir H. Nagio kantata ,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“, kuri Lietuvoje suskambės naujai, jos premjeros laukia ir Kanados lietuviai už Atlanto.

Kantata (it. dainuoti) – aukšto lygio muzikinis kūrinys, skirtas solo ir ansamblių dainavimui-giedojimui, palydint muzikos instrumentais. Kauno rajono Ramučių kultūros centro organizuojama kantata ,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“ publikai bus pristatyta spalio 16 d. Domeikavoje, spalio 17 d. Babtuose ir spalio 18 d. Raudondvaryje.

Diriguos – R. Daugėla. Koncertmeisterė – A. Pranculytė – Jončienė. Kviestiniai atlikėjai – R. Petkevičius (smuikas) ir V. Niedvaras (birbynė).

,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“ kantatos idėjos sumanytoja ir iniciatorė Rita Bieliauskaitė pasakoja, kad šį kartą kantata bus „prikelta“ Lietuvoje ir skirta šios kantatos teksto autoriaus, poeto Henriko Nagio 100 – ųjų gimimo metinių progai. „Kantatoje ne tik skambės solistų (G. Kuzmickaitės,  R. Preikšaitės, P. Bagdono ir T. Ladigos) atliekamos partijos, bet ir dainuos gausus jungtinis choras – Kauno rajono Ramučių kultūros centro Domeikavos laisvalaikio salės mišrus choras „Versmė“ (vad. R. Endriukaitienė), Kauno rajono Babtų kultūros centro moterų choras „Gynia“ (vad. D. Šakalienė) bei VDU Akademinis choras „Vivere Cantus“ (vad. R. Daugėla)“, – pasakoja Ramučių kultūros centro kultūros projektų vadovė R. Bieliauskaitė ir priduria, kad pirmojoje premjeroje dalyvaus ir aktorius D. Svobonas, kuris kiek įmanoma originaliau skaitys poeto H. Nagio tekstus prieš kiekvieną kantatos dalį.

Ši religiniais ir tautiniais motyvais paremta kantata, buvo sukurta ir skirta Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui ir pirmą kartą atlikta 1987 m. gegužės 23 d. Šv. Kazimiero parapijos šventovėje Montrealyje, Kanadoje. Kantatą atliko Montrealio ir Ontario jungtinis choras, solistai G. Čepkauskienė, S. Žiemelytė, V. Verikaitis ir A. Keblys. Chorui ir solistams tuo metu talkino 18 muzikantų orkestras ir vargonai, dirigavo pats autorius, kompozitorius – Aleksandras Stankevičius. Poetui Henrikui Nagiui pavyko parašyti poetiškai jautrų ir komponavimui tinkamą tekstą.

Tuo, kad kantata ,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“ šį kartą skambės Lietuvoje džiaugiasi ir Kanados lietuviai. Projekto vadovė R. Bieliauskaitė pasakoja, kad apie Kauno rajono Ramučių kultūros centro organizuojamą projektą ir planuojamą lietuviams pristatyti kantatą ,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“ sužinoję kompozitorius A. Stankevičius su žmona K. Klioryte atsiuntė naujai išleistas kantatos natas ir daug linkėjimų nuo Kanados bendruomenės lietuvių. „Išeivijos lietuviai supratę, kad kantata ,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“ bus atlikta Lietuvoje iš karto paprašė premjeros įrašo ir netgi yra nusiteikę stebėti premjerą „gyvai“ live transliacijos būdu“, – apie transatlantinį renginį pasakoja R. Bieliauskaitė.

Renginiai organizuojami pagal visus Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimus, išlaikant tarp žiūrovų reikiamus atstumus. Publikos prašoma visų koncertų metu dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes.

Į „H. Nagio ir A. Stankevičiaus kantatą ,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“ įėjimas nemokamas. Renginiai vyks:

Spalio 16 d., penktadienį, 19 val. Kauno rajono Domeikavos laisvalaikio salėje (Bažnyčios g. 3, Domeikava)

Spalio 17 d., 15 val. (šeštadienį) Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Nevėžio g. 4A, Babtai 

Spalio 18 d., 13 val. (sekmadienį) Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia M. Valančiaus g. 9, Raudondvaris

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos