Kviečiame teikti naujas neformaliojo vaikų švietimo programas

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus iki 2021 m. liepos 1 d. kviečiame pateikti naujas programas.

NVŠ programa turi būti:

  • parengta pagal Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedą;
  • skenuota įkelta į Neformaliojo švietimo programų registrą (NŠPR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų NŠPR kodą.

 NVŠ teikėjai turi:

  • atitikti Aprašo 11 ir 12 punktų reikalavimus;
  • užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu smir.smm.lt.

Jei NVŠ lėšų bus mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, Savivaldybėje pirmumo teisė naudotis NVŠ lėšomis teikiama vaikams, kurie:

  1. gyvena arba/ir ugdosi pagal bendrojo ugdymo programas Savivaldybėje;
  2. gyvena atokiose Savivaldybės vietovėse;
  3. auga nepalankioje socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje aplinkoje;
  4. pasirinko loginio mąstymo, pilietiškumo, verslumo, gamtamokslinio, techninės kūrybos, sporto ir sveikos gyvensenos programas.

Programas pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui (312 kab., Savanorių 192, Kaunas) arba pasirašytas ir nuskenuotas atsiųsti el.paštu svietimas@krs.lt .

Kontaktai pasiteiravimui:

Nijolė Benikienė (tel. 8 687 45388,  nijole.benikiene@krs.lt);

Jolanta Jankauskienė (tel. 8 652 90379, jolanta.jankauskiene@krs.lt);

Edgaras Grigalaitis (konsultacijos dėl ŠMIR) (tel. 8 602 37 957, egdaras.grigalaitis@krs.lt);

Aušra Mitrulevičienė (tel. 8 674 21 012, ausra.mitruleviciene@krs.lt).

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos