Kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo programas 2019 metų I pusmečiui

 Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai iki 2018 m. gruodžio  20 d. gali teikti programas 2019 metų I pusmečiui.

NVŠ programa turi būti:

  • parengta pagal Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedą;
  • skenuota įkelta į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

 NVŠ teikėjai turi:

  • atitikti Aprašo 11 ir 12 punktuose numatytus reikalavimus;
  • užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas (byla – SMIR_tvarkos_aprasas_20150720.pdf).

 

Jei NVŠ lėšų bus mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, Savivaldybėje pirmumo teisė naudotis NVŠ lėšomis teikiama vaikams, kurie:

  1. gyvena arba / ir ugdosi pagal bendrojo ugdymo programas Savivaldybėje;
  2. gyvena atokiose Savivaldybės vietovėse;
  3. auga nepalankioje socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje aplinkoje;
  4. pasirinko loginio mąstymo, pilietiškumo, verslumo, gamtamokslinio, techninės kūrybos, sporto ir sveikos gyvensenos programas.

Programas teikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui (312 kab., Savanorių pr. 192, Kaunas).   

Daugiau informacijos rasite:

https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/kulturos-svietimo-ir-sporto-skyrius/aktualijos/

Kontaktai pasiteirauti:

 

Indrė Andriuškienė (tel. (8 37) 799 560, indre.andriuskiene@krs.lt);

Jolanta Jankauskienė (tel. (8 37) 731 680, jolanta.jankauskiene@krs.lt);

Nijolė Benikienė (tel. (8 37) 799 555, 8 687 45388,  nijole.benikiene@krs.lt);

Simona Banionienė (konsultacijos dėl ŠMIR) (tel. (8 672) 32 423, simona.banioniene@krs.lt).

SPRENDIMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: